SVT är hovets pr-kanal

Dagens sändning från det kungliga dopet spär på myten och hysterin kring familjen Bernadotte.

Barn är söta och det vet hovets pr-avdelning. Därför är det smart av kungahuset att använda Leonore Bernadotte O’Neill i sin marknadsföring för att öka stödet för monarkin. Exempelvis genom att låta SVT sända hennes dop i dag. Återkommande släpper hovet bilder och filmer på de två barnen i kungahuset för att framställa dem i en vardag som inte skiljer sig från gemene mans. Just denna bevakning leder dock till raka motsatsen, ett familjeliv i offentlighet – knappast ett normalt liv för två små barn.

I denna anda ställer SVT gärna upp ytterst okritiskt. Dagens sändning från det ”kungliga dopet” gör det väldigt tydligt hur vår så kallade ”oberoende television” spär på myten och hysterin kring familjen Bernadotte.

Det SVT gör är att vänja Leonore Bernadotte O’Neill och Estelle Bernadotte vid tv-framträdanden. De kommer att uppfatta sin medverkan i offentligheten som något vanligt och innan vi vet ordet av kommer monarkister att hävda att barnen har gjort egna aktivta val att vara med på bästa sändningstid. Precis som de har valt att vara en del av monarkin.

LÄS MER: Visa mer opartiskhet, SVT!

Enligt barnkonventionen, som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn, ska dock varje barns rätt till privatliv respekteras. Det bryr sig varken kungahuset eller SVT om. Kungahusets barns uppväxt ska tvärtom användas så mycket som möjligt i pr-syfte. Tv-inslagen syftar till att göra dessa barn till offentliga personer innan de själva känner till något annat alternativ.

Vill barnen i framtiden inte ställa upp i SVT:s sändningar eller andra offentliga sammanhang kommer de att få kritik från allmänheten, som redan har vant sig vid att de ska visas upp vid minsta högtid. Det kommer att vara svårt att stå emot. Om de ska uppfostras till tänkbara arvtagare till vårt lands högsta offentliga ämbete, behöver tyvärr träningen börja tidigt. Givetvis önskar hovet att barnen blir lojala till dess pr-strategier och monarkin så tidigt som möjligt.

Kravet på mediaframträdanden drabbade givetvis även de nu vuxna kungabarnen under deras uppväxt och det fortsätter ännu i vuxen ålder. Madeleine Bernadotte önskade exempelvis inte tv-kameror i kyrkan när hon gifte sig förra året. Kravet från kungen, från SVT och från allmänheten blev dock för stora. Till sist kunde hon bara konstatera att beslutet om tv-sändning inte var upp till henne och hennes blivande make.

Monarkin är som en ideologi med innebörden att människor är olika värda. Bevarandet av detta system innebär en balansakt för de som lever inom kungafamiljen. De ska både vara som gemene man och samtidigt stå över oss vanliga döda.

Faktum är att utan SVT:s och övrig medias propaganda överlever inte kungahuset som idé. Det är därför det krävs exponering, och i förlängningen exploatering, av Leonore Bernadotte O’Neill och Estelle Bernadotte. SVT bidrar till att göra det till en naturlig del av mediebevakningen att kungligheterna medverkar i olika inslag. Om inte allmänheten får leva med den mediala bilden av kungahuset så urholkas monarkins legitimitet.

Vi hoppas att både Leonore Bernadotte O’Neill och Estelle Bernadotte kommer att göra rejäla tonårsrevolter mot den mediala bur de har fötts in i och att de därefter drar sig bort från hovet. Tyvärr lär det bli svårt att göra detta eftersom skrivna och oskrivna lagar ständigt kommer att pressa båda flickebarnen in i förutbestämda roller samtidigt som de möts av krav på att de måste upprätthålla kungahuset som institution.

Av SVT skulle vi önska en mer oberoende inställning till hovets pr-arbete. Varför inte göra en kritisk granskning av kungabarnens uppväxtvillkor?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.