Reformera monarkin ordentligt

Republikanska föreningen kommenterar den kommande parlamentariska utredningen som syftar till att reformera monarkin

Företrädare i konstitutionsutskottet från sex riksdagspartier skriver i SvD (180516) att en parlamentarisk utredning ska analysera kungahusets åtaganden och de kungliga flaggdagarna. Republikanska föreningen välkomnar denna utredning, som syftar att åtgärda några av de problem vi belyst under lång tid. Frågan om vårt statsskick är viktig och förtjänar en levande och seriös diskussion. Det finns skäl till att ge utredningen ett stort mandat att på flera områden reformera monarkin.

Ifrågasättandet av monarkin växer sig starkare bland såväl politiker som allmänhet. Det har blivit ett återkommande inslag med partiöverskridande motioner i riksdagen om att avskaffa monarkin. Riksdagens republikanska nätverk är aktivt och vi har sett motioner om att avskaffa de kungliga flaggdagarna. Den parlamentariska utredning som nu påbörjas är en direkt konsekvens av en växande rörelse för införandet av republik.

Republikanska föreningen har sedan länge arbetat för att begränsa antalet personer inom kungafamiljen som får ta del av apanaget och vilka som får utföra offentliga uppdrag. Eftersom det enbart är statschefen som enligt lag har några officiella arbetsuppgifter så anser vi att endast kung Carl Gustaf Bernadotte ska vara berättigad ersättning för sitt uppdrag. Att den övriga familjen också åtnjutit statliga bidrag med hänvisningen till att de ibland utför offentliga uppdrag är någonting hovet själva har hittat på. Det finns inget stöd i lagen för denna ordning och är därför ett uppenbart missbruk av skattemedel. Om exempelvis Carl-Philip Bernadotte med familj har det svårt ekonomiskt så finns möjligheten att ta ett arbete, som de flesta andra måste göra.

Utredningen ska även se över antalet kungliga flaggdagar. I dagsläget är de sju stycken, inklusive Gustav Adolfsdagen. Att den svenska flaggan ska hissas på såväl kungens som drottningens och kronprinsessans namnsdagar och födelsedagar är både orimligt och ett uttryck för den personkult som omgärdar våra kungligheter. Republikanska föreningen anser att de kungliga flaggdagarna ska avskaffas helt med möjlighet att ersättas med andra dagar. Den som oroar sig för att Sverige skulle bli tråkigare utan kungliga flaggdagar behöver bara blicka österut mot republiken Finland, som flaggar lika många gånger som vi gör, utan att en enda gång flagga för en kunglighet.

Den stundande utredningen är inne på ett bra spår, men den måste ta upp fler frågor än dessa. Det gäller främst att öppna upp hovets ekonomi för oberoende granskning, precis som för statliga myndigheter, så att vi alla kan göra objektiva bedömningar av statschefens användande av offentliga medel. Riksrevisionen måste ges bättre möjlighet att granska hur apanaget används. Det är en grundförutsättning för att säkra ett demokratiskt styrelseskick.

En annan välkommen reform vore att ge kungligheterna den religionsfrihet som resten av svenska folket har. Grundlagen säger att statschefen ska vara kristen, och därmed är inte det svenska statschefsämbetet sekulärt. Det sista statliga favoriserandet av en enskild religion måste upphöra. Religionsfriheten ska omfatta alla. Sammanfattningsvis är det glädjande med en bred enighet i riksdagen om att se över statsskicket, men det finns mycket mer som behöver förändras.

Monarkin är inte ett statsskick för Sverige i tiden. Det fungerar inte i längden att försöka modernisera ett i grunden förlegat system. Förhoppningsvis är ändå initiativet från ledamöterna i konstitutionsutskottet ett steg i rätt riktning, på väg mot ett införande av republik.

Bild: Drottningholm palace August 2012, Arild Vågen, CC BY-SA 3.0 (färglagd, roterad, beskuren)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.