Argument

Frågor och svar om apanaget

Republikanska föreningen reder ut myter och missförstånd.

Hur högt är apanaget?

I den av riksdagen antagna statsbudgeten för år 2022 finns under utgiftsområde 1, som handlar om rikets styrelse, en budget för statschefen. Där höjdes anslaget till Kungliga hov- och slottsstaten från 147 till 149 miljoner kronor. Det är detta belopp, alltså 149 miljoner kronor, som brukar diskuteras i media. Inget vet exakt hur pengarna används och ingen har utvärderat vad vi får för dem.

Kungliga hov- och slottsstaten är också en verklig vinnare i vårbudgeten för 2022. Anslaget höjs med 38 miljoner kronor till 187 miljoner, en kompensation för förlorade entréintäkter under pandemin.

Vilka har rätt till apanage?

Det är kungen som får apanage. I dagens riktlinjer står det att det också är till för ”hans familj”. Mer än så är det inte styrt. Kungen avgör själv hur pengarna ska fördelas och vem det ska gå till.

Varför har Carl Philip och Madeleine apanage?

Kungen bestämmer vem som ska få del av apanaget. Det finns inga lagar eller regler. I Danmark har det länge förts en debatt om att reglera utbetalningarna. Här i Sverige kände sig hovet år 2019 tvungna att begränsa antalet personer med kungliga titlar, vilket var en republikansk seger. År 2021 kom en statlig utredning som bland annat berörde utformningen av anslaget till hovet. Riksdagsledamoten Robert Hannah (L) lämnade in en motion (2021) om att bara statschefen och tronarvingen borde få apanage.

Går apanaget till att underhålla de kungliga slotten?

Nej, de kungliga slotten ägs och förvaltas av staten. All renovering bekostas av Statens Fastighetsverk. Hovet ansvarar bara för verksamheten innanför väggarna. Ingen minskning av apanaget kan innebära att det svenska kulturarvet förstörs.

Finns det ett gammalt avtal som tvingar staten att betala apanage?

Det var Karl XIII som efter statskuppen 1809 lovades apanage i ”evärdeliga tider”. Den nuvarande kungen är inte Karl XIII:s ättling och löftets rättsliga status har aldrig prövats. Hur som helst säger löftet ingenting om apanagets storlek.

Stämmer det att apanaget är ränta från när Karl XIV Johan räddade Sverige från konkurs?

Nej, riksdagen beslutade år 1983 (proposition 1982/83:100) att slopa räntebetalningarna. Apanaget höjdes istället med räntebeloppet, 300 000 kronor. Skulden borde ha ogiltigförklarats tidigare eftersom pengarna som kungen löste Sveriges skulder med aldrig var hans privata. Läs reportaget Kungahuset svindlar oss på pengar.

Är det svenska apanaget högt i jämförelse med andra monarkier?

Nej, Sverige har haft en stark republikansk opinion som har hållit emot. Men nu ska vi debattera om vad vi tycker är rimligt just i dag, i just vårt eget land. Att andra länder har ännu mer konservativa traditioner är inget skäl att inte diskutera en rimligare nivå på apanaget.

Hur mycket vill Republikanska föreningen sänka apanaget?

Vi tycker att statschefen – som är den enda som enligt lag har några officiella arbetsuppgifter – är den enda som ska ha ersättning från staten, när han är i tjänst som statschef. Ge kungen månadslön! Den nuvarande modellen för apanaget är otidsenlig och innebär att skattebetalarna försörjer prinsar och prinsessor som skulle vara fullt kapabla att försörja sig själva. I väntan på en månadslönsreform vill vi sänka apanaget med fem miljoner kronor varje år de närmaste fem åren.

Klart att ni vill sänka apanaget, ni vill ju ta bort hela kungahuset?

Ja, det vill vi. Men bara för att Sverige är en monarki behöver det ju inte vara en monarki som politikerna häller skattepengar över.

Vad kostar apanaget per invånare?

Cirka 15 kronor per år. Men alla statliga utgifter blir små om du delar dem med tio miljoner invånare. Den som tycker att 149 miljoner är fickpengar har en väldigt märklig syn på pengar, eller lever väldigt världsfrånvänt. Skattebetalarnas pengar ska respekteras från första kronan. Dessutom är den verkliga kostnaden för monarkin mycket högre än apanaget. Läs rapporten Monarkins verkliga kostnader.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.