Argument

8 frågor och svar om republik

Korta svar på de vanligaste frågorna om varför så många människor vill avskaffa monarkin.

1. Kungen är ju maktlös, spelar det någon roll att vi har monarki?

Republikanska föreningen anser för det första att statschefen, som är en symbol för Sverige, ska tillsättas genom demokratiska val vare sig denne har politisk makt eller inte. För det andra så är varken kungen eller drottningen maktlösa utan kan med skenbart harmlösa påståenden ha stor inverkan på den allmänna opinionen.

2. Vad har ni emot kungen? Han är väl trevlig?

Kungen hade fötts till vår statschef även om han hade varit otrevlig. Vi vänder oss mot att Sveriges statschef föds till sitt ämbete.

3. Hur ska Sverige kunna marknadsföra sig utan kungen?

Vi anser att en demokratiskt vald statschef skulle ge en mer rättvis bild av Sverige ute i världen. Dessutom borde en statschef som är vald med sin kompetens och sina meriter som grund kunna marknadsföra vårt land bättre. Vem marknadsför exempelvis tyska eller finska företag? Ingen kung eller drottning i alla fall, och ländernas företag klarar sig lika bra som svenska företag.

4. Står inte kungahuset för en viss trygghet och stabilitet, en symbol som hela folket kan samlas kring?

Nja – en symbol alla monarkianhängare kan samlas kring, möjligen. Och hur värdigt är det att frånta ett barn rätten att forma sitt eget liv, för att göra det till nationens maskot? Är det inte ganska sjukt att tillfredsställa ett folks behov av “trygghet” på det sättet?

Men visst har symboler och symbolhandlingar betydelse. Tänk till exempel på symbolvärdet i att införa republik! Snacka om pr för Sverige!

5. Monarkin har väl en lång historia i Sverige? Är inte det synd att avskaffa en sådan tradition?

Dåliga seder ska förändras, även om de har en lång historia. Historien ska inte glömmas bort, men bör heller inte styra vår nutid.

6. Om en majoritet av svenska folket vill behålla monarkin är den väl inte odemokratisk?

Det är skillnad på opinionsmätningar och riktiga val – om frågan faktiskt kom upp till omröstning tror vi att många skulle rösta för det som är principiellt rätt: ett demokratiskt statsskick.

Men alldeles oavsett vad majoriteten beslutar, är och förblir monarkin till sin natur antidemokratisk: den bygger på och förstärker uppfattningen att en människas släktband kan tillåtas bestämma hennes roll och inflytande som medborgare – och till och med få avgöra statsangelägenheter.

7. Hur går det till att byta statsskick, rent praktiskt?

För att avskaffa monarkin krävs en grundlagsändring. Den kräver i sin tur två beslut i riksdagen och ett riksdagsval däremellan.

8. Miljonärsbarn föds ju också till en privilegierad position… Man får helt enkelt acceptera att förutsättningarna är olika här i världen?

En miljonär bestämmer själv över sin egendom. Sverige ägs dock inte av Carl Gustaf Bernadotte och hans familj. Landet tillhör tvärtom alla svenska medborgare, som självklart bland sig själva utser sina representanter i direkta eller indirekta val. Eftersom vi gör det i alla andra fall, varför skulle vi inte göra det just när det gäller statschefsposten?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.