Öppet brev till Victoria Bernadotte

Republikanska föreningens generalsekreterare Magnus Simonsson skriver ett öppet brev till Victoria Bernadotte på hennes dotters födelsedag.

I dag fyller din dotter Estelle Bernadotte sju år. Hon är egentligen inte mer speciell än något annat barn, men eftersom hon enligt successionsordningen är nummer två i den svenska tronföljden så skiljer hon ändå ut sig ut från mängden. Vi skulle kunna säga att alla barn är jämlika, men några är jämlikare än andra – för att travestera George Orwell i Djurfarmen.t

Estelle Bernadotte har varit i nationellt medialt fokus ändå sedan fosterstadiet. Att du, hennes mamma, var gravid blev en stor nyhet när det offentliggjordes. Ja, redan när du gifte dig med Daniel Westling i juni 2010 spekulerades det i media om inte ett utvalt barn skulle födas inom en snar framtid.

Du själv var också ett uppmärksammat barn, även om din födsel 1977 inte ansågs vara en lika viktig tilldragelse som din dotters födelse. Detta beror på att det var först 1980, när du var inne på ditt tredje levnadsår, som det blev möjligt för kvinnor att ärva ämbetet som Sveriges statschef. Du blev tronföljare först sedan grundlagen hade ändrats.

Att din dotter är född till ett privilegierat liv är lätt att förstå av all den uppmärksamhet och särskilda traditioner som har omgärdat hennes första sju år i livet. Att din far och hennes morfar Carl Gustaf Bernadotte innehar Sveriges högsta offentliga ämbete innebär samtidigt att din dotter påtvingas en uppfostran till förutbestämt arbete. Vilhelm Moberg skrev i mitten av 1950-talet i boken Därför är jag republikan: “Vem skulle vilja ha sin levnadsbana förutbestämd redan från födseln och av tvång underkastas en särskild uppfostran för denna bana?”

Estelle Bernadotte har alltså redan sitt liv utstakat och har därmed inte samma möjligheter som andra barn att förverkliga sina drömmar. Hon har inte ens någon direkt frihet att välja, för under sin uppväxt saknar hon grundläggande fri- och rättigheter.

Ett tydligt exempel är religionsfrihet, som inte kan tillräknas den som råkar födas till tronarvinge. Successionsordningen, Sveriges äldsta nu gällande grundlag, föreskriver att Estelle Bernadotte ska uppfödas i “den rena evangeliska läran”. Att religionstvånget fortfarande lever kvar i våra grundlagar, även om det bara berör ett fåtal medborgare, är givetvis fullständigt orimligt.

Estelle Bernadotte kommer när hon blir vuxen att sakna möjlighet att gifta sig med vem hon vill. Hon måste ha den regerande statschefen godkännande, samt även regeringens godkännande, för att kunna ingå äktenskap. Faktum är att hon inte ens får resa utomlands utan samtycke från statschefen, inte heller när hon blir myndig.

Victoria, tycker du att monarkins krav är rimliga att ställa på ett barn i ett övrigt fritt och demokratiskt land? FN:s deklaration om mänskliga rättigheter säger att “alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Om Sverige ska ta deklarationen på allvar behöver vi omgående föra en seriös diskussion om ett demokratiskt och modernt statsskick. Genom att avsäga dig tronen för dig och din familj kan du en gång för alla befria både dig själv och din dotter från tvånget att bli svenska regenter.

Fotnot: Estelle Bernadotte kan givetvis avsäga sig rätten till tronen och få den frihet som hon, liksom alla barn, förtjänar. Det är dock inte så lätt för en sjuåring att trotsa familjen och traditionerna. Eftersom hennes uppfostran är hårt styrd av desamma lär hon tyvärr även i framtiden vara fast i sin infödda roll. Kritiskt och självständigt tänkande lär hon inte uppmuntras till.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.