Valberedningens förslag till kongressen 2021

Här är förslaget till ny styrelse för Republikanska föreningen.

Republikanska föreningens valberedning har offentliggjort sitt förslag till ny styrelse. Styrelsen väljs av medlemmarna på kongressen den 17 april.

Ordförande
Olle Nykvist, Solna, nyval (tidigare ledamot)

Vice ordförande
Jennie Nises, Dala-Floda, nyval

Styrelseledamöter
Alireza Akhondi, Danderyd, nyval
Maria Backman, Almunge, nyval
Jan Magnusson, Borås, nyval
Ola Möller, Helsingborg, nyval
Jessica Schedvin, Stockholm, omval

Ersättare
1. Daniel Ådin, Skellefteå, nyval
2. Solveig Persson, Stockholm, nyval

Valberedningens kandidatpresentationer

Ordförande: Olle Nykvist, 29 år, Solna
Vi i valberedningen är väldigt stolta över att kunna presentera Olle Nykvist som vårt förslag till ny ordförande för Republikanska föreningen. Han har de senaste två åren varit verksam i styrelsen som internationell sekreterare och han har även varit väldigt drivande i styrelsens kommunikationsgrupp. Tidigare har Olle Nykvist varit engagerad i föreningens ungdomsförbund Unga republikaner, vilket vi ser som en styrka inte minst i arbetet med att bredda medlemskåren. Han arbetar till vardags som organisationsutvecklare, något vi tror kommer kunna gagna Republikanska föreningen i det fortsatta arbetet med att utveckla föreningen och föra Sverige närmare att bli republik.

Vice ordförande: Jennie Nises, 35 år, Dala-Floda
Jennie Nises har en lång bakgrund i föreningssverige både som förtroendevald, engagerad och som anställd inom folkbildningen. Med den bakgrunden har hon en stor erfarenhet av strategiskt förenings- och styrelsearbete. Hon har arbetat med sociala medier och filmproduktion men också en del med crowd funding. Baserat på sina tidigare erfarenheter som chef tror vi hon kommer bli en bra arbetsgivarföreträdare gentemot vår medarbetare. Hon har en god helhetssyn på styrelsearbete och vill gärna vara med i hela processen från ax till limpa.

Ledamot: Alireza Akhondi, 41 år, Danderyd
Alireza Akhondi är riksdagsledamot för Centerpartiet. Han har förutom sitt nätverk i riksdagen även ett brett nätverk i civilsamhället, det offentliga Sverige och i näringslivet. Han drivs av republikfrågan som en demokratisk principsak. Han har tidigare även jobbat som förvaltningschef, chef inom folkbildningen och som ombudsman och kanslichef för Centerpartiet och har en god organisatorisk förmåga. Han är en föreningsmänniska ut i fingertopparna och tror på en stark medlemsrörelse.

Ledamot: Maria Backman, 48 år, Almunge (utanför Uppsala)
Maria Backman kommer från början från Republiken Finland, men bor sedan många år i Sverige och drivs av frågan att även göra Sverige till republik. Hon har tidigare varit ideellt engagerad. Hon är idag egenföretagare och kommer med en stor drivkraft. Maria Backman tror att vi kan fortsätta skapa engagemang för medlemsrörelsen genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Ledamot: Jan Magnusson, 72 år, Borås
Jan Magnusson har lång erfarenhet av gräsrotsarbete hos Republikanska föreningen som aktiv först i Göteborg och nu i Sjuhärad. Han har en bakgrund som bibliotekarie och är bra på att söka och sammanställa information och underlag som vi tror kan bli en stor resurs för föreningens arbete. Jan Magnus har även lång erfarenhet från andra föreningar och beskriver sig själv som en intellektuell analytiker som är van och duktig på att administrera. Dessutom brinner han för att föreningen ska leva i hela landet.

Ledamot: Ola Möller, 38 år, Helsingborg
Ola Möller är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och kommer förutom med sin kompetens från riksdagen med en stor föreningserfarenhet. Hans engagemang började när han besökte riksdagens republikanska träffar där han kände att detta är en fråga där han kan vara med och bidra. Ola Möller är bra på att uttrycka sig både verbalt och i skrift.

Ledamot: Jessica Schedvin, 30 år, Stockholm

Jessica Schedvin har lång erfarenhet i den republikanska rörelsen. Hon var en av de första att engagera sig i Unga republikaner och har den senaste mandatperioden suttit i styrelsen där hon delat med sig av sina erfarenheter av påverkan och kommunikation. Hennes tidigare erfarenhet som politisk sekreterare för Kristdemokraterna som ger henne en bra kompetens och ingång till arbetet med påverkan. Genom sin nuvarande lärartjänst har hon bidragit till att börja ta fram ett utbildningsmaterial om republikfrågan. Med Jessica Schedvins erfarenhet säkerställer vi att kompetensen mellan mandatperioder följer med i styrelsens arbete.

Förste ersättare: Daniel Ådin, 48 år, Skellefteå
Daniel Ådin är i gymnasielärare men också kommunfullmäktiges ordförande i Skellefteå. Han har stor erfarenhet av föreningsarbete och av att driva frågor politiskt. Daniel Ådin tycker att argumentationsanalysen är en viktig fråga för att driva republikfrågan framåt och kan bland annat bidra till att utveckla den. Han tycker det är viktigt med en stor medlemsrörelse då det är den samhälleliga diskussionen vi måste vinna.

Andre ersättare: Solveig Persson, 71 år, Stockholm
Solveig Persson har en bred bakgrund och har jobbat mycket med både förhandling, förändringsledning och i eget företag. Den röda tråden genom hennes yrkesbana är förändringsledning, hur att öka engagemanget, hur att bli synligare samt hur att tillgängliggöra information mer både inåt och utåt. I kombination med hennes tidigare föreningserfarenhet tror vi hon blir en bra resurs i styrelsen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.