Monarkin hör hemma på museum

Den 17 juni 2019 invigdes Livrustkammarens nya basutställning. Det finns många skäl till varför den svenska arvsmonarkin hör hemma på museum. Här är några av dem.

Måndag den 17 juni 2019 invigdes Livrustkammarens nya basutställning av Carl Gustaf Bernadotte. Utställningen ska ge en mer komplett och nyanserad bild av den svenska kungliga historien under de 500 åren från Gustav Vasa och framåt. Alltså från tiden för den svenska arvmonarkins införande till idag. Det är naturligtvis en kraftigt sminkad bild av den svenska monarkin som presenteras på Livrustkammaren. Eller kommer besökarna äntligen få veta mer om den republikanism som präglade den förste Bernadottens liv innan en svensk delegation dinglade kronjuveler och kunglig status framför ögonen på honom?

Den svenska monarkin hör hemma på museum. Där kan dess historia användas för att beskriva Sveriges demokratiska utveckling, från Gustav Vasas avskaffande av statschefsval hela vägen till det oundvikliga införandet av republik som många nu levande svenskar kommer att få uppleva. Allt fler inser det orimliga i att en utvald men inte vald familj abonnerar på statschefsposten och lever på mångmiljonbidrag från staten, trots sin egna förmögenhet. Republikaner är, precis som många andra, intresserade av historia och vår gemensamma kultur. Den dagen Sverige blir en republik bör arbetet med att grundlägga ett monarkins museum påbörjas.

För övrigt anser vi att…

…en monarki som tvingar statschefen och dess arvingar att bekänna sig till den rena evangeliska läran och förkasta muslimer, judar och katoliker hör hemma på museum.

…en monarki som inte låter personer gifta sig utan statschefens och regeringens tillåtelse hör hemma på museum.

…en monarki som tvingar in tronarvingarna i en roll och ett framtida liv, långt innan de själva förstår innebörden av detta, hör hemma på museum.

…en monarki som inte omfattas av offentlighetsprincipen och vägrar att låta sig granskas hör hemma på museum.

…en monarki som inte har några arbetsuppgifter och inte heller kan uppvisa någon nytta med sin verksamhet hör hemma på museum.

…en monarki som öppet frotterar sig med diktatorer hör hemma på museum.

…en monarki som kan ta emot mutor och aldrig behöver ställas till svars för sina handlingar hör hemma på museum.

…en monarki som utnyttjar skattemedel för att berika sig själv hör hemma på museum.

…en monarki som förkroppsligar en demokratisk dubbelmoral genom att låta en enda släkt inneha posten som statschef hör hemma på museum.

…en monarki som inte respekterar allas lika värde hör hemma på museum.

…en monarki som delar ut medaljer och statligt ägda bostäder till sina vänner hör hemma på museum.

…en monarki som bryter mot barnkonventionen hör hemma på museum.

Den svenska arvsmonarkin hör hemma på museum!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.