Barnkonventionen – på riktigt eller på låtsas?

Den 15 januari 2020 publicerades den första av tre helsidesannonser i Dagens nyheters tryckta tidning.

Annonserna har nästan helt finansierats av föreningens medlemmar och sympatisörer.

Den 15 januari 2020 publicerades den första av tre helsidesannonser i Dagens nyheters tryckta tidning. Temat för annonserna är barnkonventionen, som blev svensk lag 1 januari 2020. Monarkin bryter mot den nya lagen på flera sätt, och vi vill uppmärksamma så många som möjligt om detta. Annonserna har nästan helt finansierats av föreningens medlemmar och sympatisörer som vid tryck av den första annonsen hade bidragit med nästan 100 000 kronor för detta ändamål.

Nedan kan ni se annonsen och läsa annonstexten.

Barnkonventionen artikel 14:

Barn har rätt att utöva vilken 
religion de vill, eller ingen alls.

Barnkonventionen – på riktigt eller på låtsas?

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Den nya lagen stärker barns rättigheter och tvingar oss att sätta barnens bästa i första rummet.

Samtidigt säger successionsordningen att kungabarnen måste uppfostras till att bli lutheraner. Barnen i kungafamiljen kommer aldrig att ges möjligheten att 

utöva vilken religion de vill, eller ingen alls. Inte heller kommer andra svenska barn att ges möjligheten att en dag bli statschef.

Monarkin låser in kungabarnen i förutbestämda roller från vaggan till graven, och utesluter alla andra svenska barn från att en dag bli statschef. Sverige behöver ett statsskick som speglar våra värderingar om demokrati, jämlikhet och rättvisa. En modern demokrati för ett modernt land.

Vi måste avskaffa monarkin om vi ska följa barnkonventionen och ge alla barn samma värde och lika rättigheter. För ett stoltare Sverige – utan dubbelmoral!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.