Kongressbeslut om republikmodell

Republikanska föreningen vill ha en ceremoniell statschef, som väljs av riksdagen.

På kongressen den 22 april tog Republikanska föreningens medlemmar ställning till ett förslag från styrelsen. Kongressen biföll detta ställningstaganade:

Republikanska föreningen vill införa en republik där statschefen väljs av riksdagen för en mandatperiod om fem år och där statschefen har ceremoniella funktioner.

Bakgrund
Republikanska föreningen har alltså tagit ställning till hur det republikanska statsskicket ska utformas. Tidigare har föreningen inte haft något beslut om vilken exakt republikmodell som ska ersätta monarkin. Kongressbeslutet är ett betydelsefullt vägval för Republikanska föreningen. I praktiken handlar det om att vi har slagit fast att Sverige ska ha en framtida statschef och vilken omfattning ämbetet ska ha.

Genom tidigare medlemsundersökningar vet vi att en stor majoritet av föreningens medlemmar vill se en ceremoniell statschef eller ingen alls. Det lär också vara den dominerande uppfattningen bland allmänheten. Oavsett vilken åsikt en enskild medlem har i frågan så inser förhoppningsvis alla medlemmar att avskaffandet av monarkin är ett första steg på vägen till ett mer demokratiskt, jämlikt och modernt statsskick.

Fördelen med beslutet om en ceremoniell statschef är att det innebär att skiftet till republik kommer att ske med minimala konstitutionella förändringar. Statschefen ska ha samma ceremoniella roll som den nuvarande statschefen har. Det avdramatiserar övergången till republik. Vi kan lugnt argumentera att vi inte ändrar på det svenska politiska systemet, eller genomför någonting som är i strid mot svenska politiska traditioner, vi bara ändrar sättet som statschefen utses på.

Republikanska föreningen alternativ är helt enkelt en ceremoniell statschef, som väljs av riksdagen för en mandatperiod om fem år.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.