Ge kungen ett efternamn, Skatteverket!

Skatteverket ska följa lagen och inte böja sig för en utvald familj.

Svensk lag kräver att alla medborgare har för- och efternamn, men statschefen Carl Gustaf Bernadotte saknar ett formellt efternamn i folkbokföringen. Där finns bara en asterisk i fältet för efternamn. Skatteverket borde följa lagen och ge statschefen ett efternamn.

– Lagen måste gälla lika för alla medborgare. Statschefen och hans familj ska givetvis också ha ett efternamn. Skatteverket borde agera och skriva in Bernadotte som deras efternamn om familjen inte meddelar att de vill anta ett annat efternamn, säger Republikanska föreningens generalsekreterare Magnus Simonsson.

När Daniel Westling gifte sig så antog han Bernadotte som efternamn. Han heter numera Westling endast i mellannamn. Efternamnet används även av statschefens familj i andra sammanhang. Till exempel har Carl Philip Bernadotte tävlat med just det efternamnet i sin racingkarriär.

Republikanska föreningen anser att lagen ska gälla lika för alla och använder därför Bernadotte som efternamn, även om de flesta personer i statschefens familj ännu bara har en asterisk införd i den kolumn i folkbokföringen där efternamnet vanligtvis står.

– Skatteverket ska följa lagen och inte böja sig för en utvald familj. I Sverige nu för tiden ska alla medborgare behandlas lika, avslutar Republikanska föreningens generalsekreterare Magnus Simonsson.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.