Studieresa: Kröningskampanj i London

Välkommen att följa med på en studieresa till London för att delta i en manifestation för monarkins avskaffande i Storbritannien!

Den 6 maj kommer den nya brittiska statschefen Charles III att krönas. Republikanska föreningens brittiska syskonorganisation Republic arrangerar samma dag en stor manifestation i London – Coronation Protest.

Du är välkommen att följa med på en studieresa till London för att uppleva och vara en del av denna historiska manifestation för monarkins avskaffande i Storbritannien. Republikanska föreningen samordnar närvaron av svenska republikaner som vill medverka på manifestationen.

Praktisk information
• Du ansvarar själv för resa och boende (bokning och betalning).
• Manifestationen planeras som en heldag lördagen den 6 maj. Du som anmäler dig får ett detaljerat program närmare inpå.
• Åk gärna till London senast den 5 maj och åk hem tidigast den 7 maj.
• Deltagare uppmanas att bära gult på kampanjdagen. Se Republics webbutik.
• Anmälan till: info@repf.se

Bland redan anmälda återfinns Unga republikaners vice ordförande Ina Jönsson och styrelseledamot Mark-Amadeus Chivu.

Övrig information
Republikanska föreningen tog i början av 2010 initiativ till bildandet av en europeisk paraplyorganisation för republikanska rörelser. Alliance of European Republican Movements (AERM) formerades formellt i Stockholm den 19 juni 2010. Alliansen består av nationella och partipolitiskt obundna organisationer från Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien och Sverige. AERM erbjuder ett utbyte av erfarenheter, idéer och kampanjstrategier mellan medlemsorganisationerna.

Genom AERM har Republikanska föreningen inbjudits till manifestationen i London. Även Republiek i Nederländerna har meddelat att de kommer att vara på plats. Under kampanjen i London kan vi hämta inspiration för vår egen verksamhet i Sverige samt förbättra våra kontakter med syskonorganisationerna i Europa.

Genom internationell samverkan får vi erfarenhetsutbyte och reflektioner tillbaka in Republikanska föreningen från de personer som deltar. Kampanjdagen i London kommer även användas för opinionsbildning i Sverige genom pressmeddelanden och debattartiklar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.