Skrota den kungliga dispositionsrätten till statliga fastigheter

Republikanska föreningen anser att den så kallade kungliga dispositionsrätten till statliga fastigheter ska upphöra.

I allt fler sammanhang görs nu kartläggningar kring de statliga fastigheter som kungen på oklara grunder, enligt en mer än 200 år gammal tradition, disponerar helt enligt eget skön, och dessutom kan göra privata intäkter på. Senast i raden är Aftonbladet som skriver om fastigheter till ett totalt värde om cirka 75 miljarder.

– Att frågan belyses allt oftare är utomordentligt. Men var är de kritiska frågorna kring orimligheten att staten på detta sätt tillåter att offentliga tillgångar omvandlas till privata intäkter? säger Niclas Malmberg, ordförande i Republikanska föreningen.

Den allra största delen utgörs av fastighetsbeståndet på Djurgården. Bakgrunden är att de fyra stånden år 1809 beslutade att låta dåvarande kung Karl XIII disponera fastigheterna. Sedan dess har kungar kommit och gått, men traditionen av kunglig dispositionsrätt bestått.

– Idag är det fullständigt uteslutet att en demokratiskt vald församling på detta sätt skulle kunna hantera offentligägda fastigheter, och man kan fråga sig i vilken mån dagens demokratiska system ska vara bakbundet av traditioner med ursprung i ett fördemokratiskt samhälle. 1809 fanns ingen allmän rösträtt, så vilken giltighet har det beslut som adel, präster, borgare och bönder då fattade? säger Niclas Malmberg.

Republikanska föreningen anser därför att den så kallade kungliga dispositionsrätten till statliga fastigheter ska upphöra, att fastigheterna ska administreras av statliga organ och att hyresintäkter etcetera ska tillfalla staten, inte en enskild person eller familj.

– För alla andra verksamma inom staten är kraven på offentlighet stora, varje enskild riksdagsledamot måste exempelvis redovisa aktieinnehav. Men hur kungen disponerar statligt ägda fastigheter är något som står utan offentlig insyn. Ett första steg är att offentliggöra hur fastigheternas ekonomier ser ut. Nästa steg är att ifrågasätta rimligheten att statschefen förefaller ha som sin viktigaste uppgift att agera hyresvärd. Att hantera fastighetsbestånd till ett värde av 75 miljarder kronor är ingen liten bisyssla, säger Niclas Malmberg.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.