Abdikera mera – även i Sverige

Det brittiska kändisparet Harry och Meghan Windsor avsäger sig sina offentliga uppdrag för att kunna leva ett friare liv. Republikanska föreningens ordförande ger sin syn på saken

De brittiska kändisarna Harry och Meghan Windsor kliver åt sidan från sina plikter i sitt kungahus. När till och med de kungliga väljer att träda tillbaka, visar det att monarkin inte är hållbar för nutiden, ett modernt, demokratiskt samhälle. Även i Sverige har vi fått se hur så kallade kungligheter har avpolletterats och vi kan vänta oss en liknande utveckling som i Storbritannien, där förändringens vindar blåser. Att träda tillbaka räcker dock inte – de måste avsäga sig sina titlar och privilegier, säger Republikanska föreningens ordförande, Ulf Bergström.

– Monarkin innebär att en enda vit, kristen, heterofamilj ärver det offentliga ämbetet som Sveriges statschef. Detta system är motsatsen till allt vad det moderna Sverige står för; demokrati, jämlikhet och egna prestationer, som till exempel idrottare, forskare och företagare bidrar med. Även om det här är ett steg i rätt riktning måste de ”kungliga” avsäga sig sina titlar och privilegier om de vill bekänna sig till demokratins värderingar. De politiska partierna måste ta ansvar för att ge alla medborgare samma rättigheter, då det inte ska vara en familj som beslutar om vem som är landets statschef, säger Republikanska föreningens ordförande Ulf Bergström

– Carl Gustaf och Silvia Bernadotte verkar bekväma med alla kungliga formaliteter, men det blir allt tydligare att de yngre generationerna inte trivs med att vara avskurna den frihet en vanlig medborgare har. Förhoppningsvis kommer kronprinsessan Victoria och hennes syskon att avsäga sig arvsrätten till tronen för sig själva och sina barn inom ett inte allt för snar framtid, för att ge sina barn frihet och återanpassa dem till att bli vanliga svenska medborgare.

Handslag för framtiden
– Vi kan inte, 2020, längre blunda för att det är skamligt och skadligt för Sverigebilden att ha en anti-demokrat som symbol för vårt land, som vägrar att acceptera alla medborgares lika värde och offentlighetsprincipen. Ska Sverige vara en modern, rättvis demokrati där vi respekterar alla medborgares lika värde kan vi inte längre ha ett kastsystem, med A- och B-människor i grundlagen. Det kommer att bli en ketchupeffekt av monarkiskam, om dubbelmoralen i våra grundläggande värderingar. Därför brådskar det att göra ett handslag för framtiden, ta steget in i 2020-talet för svensk demokrati, och ge alla svenska barn och medborgare samma rättigheter och värde, avslutar Ulf Bergström.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.