Möt Ulf Bergström, ny ordförande för Republikanska föreningen.

På föreningens kongress den 6 april valdes Ulf Bergström till ny ordförande för föreningen. Här svarar han på några frågor om sin syn på republikfrågan.

Grattis! Hur känns det?

– Det är hedrande att få leda denna förening med övertygade, engagerade medlemmar, en bra styrelse och kansli med de olika nödvändiga kompetenserna för att se till att Sverige blir republik. Vi har alla pusselbitar som behövs och blir ett tight gäng. Nu har vi ett ansvar att fånga detta ögonblick när demokratin och grunden i Sveriges statsskick är i fokus och allt fler vill att Sverige inte lever med dubbelmoralen i vårt statsskick, utan att alla medborgare ska samma rättigheter.

Varför är du republikan?

– Jag läste statsvetenskap och juridik och insåg redan då hur bisarrt ojämlikt vårt statsskick var, där en enda familj gynnades. Då var det mer principiellt. Idag är det mer för att se till att Sverige blir ett bättre land för mina och andras barn. För alla svenska barns framtid. De ska få växa upp i ett land där alla medborgare har samma rättigheter. Lärare ska inte behöva försöka förklara det oförklarliga, att Sverige är ett land som bygger på att alla medborgare har lika värde, när det inte är så med monarki.

Vad hoppas du kunna uträtta som ordförande?

– Vi ska se till att Sverige blir republik! Svårare än så är det inte. Vi kan inte längre blunda för dubbelmoralen i grundlagen, och tro att vi har religionsfrihet, att alla medborgare är lika värda, när verkligheten är helt annan. Det här ska vi sätta i fokus, för politiker och media, och vara obekväma. Vi ska få dem och allt fler att inse att kejsaren är naken och att vi inte kan ha ett medeltida statsskick.

Hur skapar vi ett starkt folkligt stöd för republik?

– Det ökar redan mycket. Det är vi som har medvind. Det gäller för det första att allt fler inser att den här jordbävningen faktiskt är på väg att ske. När fler ser att det här är på gång kommer också fler att stötta övergången till ett samhälle där alla har samma rättigheter. Allt färre är för monarki. När jag började var det enbart 10–15 procent som var för republik. Idag är uppemot 35-45 procent för att Sverige ska ha jämlikhet, religionsfrihet och mänskliga rättigheter för alla medborgare, det vill säga republik, i olika undersökningar och beroende på hur du ställer frågan. De allra flesta medborgare är egentligen för dessa värderingar. Vi ska peka på alla vansinniga delar av Sveriges statsskick med monarki, som gör att Sverige bryter mot grundläggande värderingar. Vi lever alltså med en offentlig blind fläck, en förljugen Sverigebild, där vi tror att vi mänskliga rättigheter för alla, men det har vi inte. Vi kan inte längre blunda för detta. Vi ska ha mänskliga rättigheter för alla även i Sverige.

Republikanska föreningen har över 10 000 medlemmar. Vad kan en enskild medlem göra för att påverka?

– Ju mer du engagerar dig desto snabbare blir Sverige ett jämlikt land där alla medborgare har samma rättigheter. Det är gemensamt ansvar, att göra lite mer. Se till att bestämma dig att lägga två, fem eller tio timmar i månaden, sätt ett mål att själv skriva en tweet i veckan om jämlikhet, en insändare eller Facebookinlägg i månaden så att vi får lika värde för alla medborgare även i Sverige. Våga vägra monarki helt enkelt. Det är inte ett enmansjobb, eller styrelsen eller kansliet som gör att Sverige blir republik. Det är genom styrkan i allt fler aktiva medlemmar som vi snabbare blir republik. Det är tillsammans vi ser till att det sker, genom att var och en regelbundet skriver en insändare eller till exempel kontaktar sin lokala partiförening med en motion i frågan. Alla krafter behövs!

Vad tycker du är Republikanska föreningens styrka?
– Vi har historien på vår sida. Att Sverige blir och är en republik kommer att ses som självklart, även om det först kommer att hånas, sedan starkt ifrågasättas, innan republiken blir verklighet.

Vi har tillfället, nu när vi diskuterar farorna i förtroendet för demokratin och det minskade stödet för medier. Då kan vi inte ha en blind fläck och dubbelmoral som en grundsten i vårt statsskick. Allt fler inser att vi inte längre kan ha ett system där en familj ska ärva arbetet som Sveriges statschef, utan att alla barn, alla medborgare ska kunna drömma om att ha rätten till att ansöka till ett ämbete som betalas av skattemedel. Det går inte att låtsas längre som om man inte ser eller inte vet om det här. Thomas Lyreviks nya bok Den kungliga kleptokratin kan användas av medierna, Uppdrag Granskning, och Riksrevisionen för att avslöja korruptionen och maktmissbruket som gynnar en enda familj. Vi har medvind. Det ska vi utnyttja.

Hur ska frågan kring vårt statsskick få ännu större uppmärksamhet?

– Tre saker:

För det första ska vi bli mer aktiva. Vi ska bättre belysa hur kultur- och sportmänniskor skäms över att vara tvungna att ta emot priser och utmärkelser av den ”kungliga” familjen som bara har ärvt jobbet som Sveriges statschef, utan att själva ha presterat.

För det andra ska vi ska vara en blåslampa på politiker, medier och NGO:s och fråga om de vill ha jämlikhet, mänskliga rättigheter och religionsfrihet – även i Sverige. Vi ska vara obekväma och få dem att sluta blunda och se till att få skarpa politiska förslag om övergången till republik.

För det tredje ska vi ska koppla det med behovet av att ”kungahuset” finanser inte redovisas ordentligt. Kostnaderna för denna så kallade ”kungafamilj” ökar i och med att de är allt fler. Så genom att kombinera att titta på de principiella argumenten och känslan för hur skamligt detta system är, med den folkliga ilskan kring ”kungafamiljens” finanser och kostnaderna för dem. Sedan måste alla goda krafter i föreningen och samhället som är för jämlikhet på riktigt blir mer aktiva.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.