Rapport: Monarkins verkliga kostnader

Republikanska föreningen har genomfört en unik granskning av monarkins verkliga kostnader. Resultatet som framkommer i rapporten är slående. Den svenska monarkin kostar nio gånger mer än de officiella siffrorna visar.

Ladda ner Monarkins verkliga kostnader (pdf)

Vad kostar egentligen den svenska monarkin?

Det finns många myter om monarkin, inte minst att den skulle vara kostnadseffektiv och bra för vår ekonomi. Därför publicerar Republikanska föreningen rapporten Monarkins verkliga kostnader för andra året i rad. Vår kartläggning visar att kungahuset är betydligt dyrare än de officiella siffrorna visar. Sveriges skattebetalare har en absolut rätt att få veta hur mycket av skattemedlen som används för dagens statsskick.

I statsbudgeten Riksdagen antog för 2018 uppgick det kungliga anslaget, ofta kallat apanaget, till 139 miljoner kronor. Detta är siffran som många medier och kungahuset själva brukar använda för att visa hur billig den svenska monarkin är. Under de senaste 10 åren har apanaget ökat med hela 29%, samtidigt som KPI endast har stigit med 9%. Därför är det extra välkommet att Justitiedepartementet tagit ställning för att bland annat titta på vilka som får del av apanaget. Ingen vet närmare hur kungafamiljen använder våra skattemedel. Ingen har utvärderat vad vi får för dem. Den totala kostnaden för monarkin är dessvärre mörklagd i demokratin Sverige, och denna rapport är det närmaste någon har kommit till att faktiskt presentera totalkostnaden för den svenska monarkin.

Vissa menar att monarkin är bra för svensk ekonomi, men det är en myt. Att underhålla denna myt är dock en viktig del av kungahusets PR-arbete. Ett arbete de lyckas väl med. Trots detta kan inga intäkter hänföras till monarkin. Forskningen är visserligen begränsad, men det finns ingenting som tyder på att monarkin skulle vara bra för varken turism eller export. De svenska företagens internationella exportframgångar är oberoende av en kungafamiljs sporadiska närvaro vid några få tillfällen per år. Regeringskansliets exportstrategi för Sverige nämner inte en enda gång att vi har en kung. Business Sweden lyfter fram vårt näringsliv, svenska uppfinnare och entreprenörer, men inte monarkin.

Denna rapport visar tydligt att monarkin är betydligt kostsammare än vad som framgår av offentliga siffror. Det stora problemet ligger i att bevisa detta. Detta är en svår utmaning, eftersom till och med statliga myndigheter, som Försvarsmakten, Polisen och Statens fastighetsverk helt enkelt vägrar att uppge sina kostnader som kan kopplas till monarkin. Detta står alltså i strid med allt vad offentlighetsprincipen säger om att användningen av medborgarnas skattemedel ska kunna granskas.

I en demokratisk republik kan man skilja på statschefens privata ekonomi och statens ekonomi. Det kan vi inte i Sverige. Var är debatten om detta från Riksrevisionen? Från Riksdagen? Från Journalistförbundet och partiernas företrädare? Alla de som talar om offentlighetsprincipens värde. Varför ställer journalisterna inte fler frågor om detta? Tystnaden är symptomatisk på att det är något ruttet i Sveriges demokrati.

Den totala kostnaden för monarkin är svår att kartlägga, eftersom allt det som borde räknas in inte finns i någon officiell sammanställning. Granskningen försvåras ytterligare av de oriktiga påståenden och uppgifter som sprids från hovet, samt av monarkins försvarare, tillika myndigheter som helt sonika bryter mot förvaltningslagen.

Denna rapport gör en ansats att visa de verkliga kostnaderna för den svenska monarkin under 2018. Men kostnaden för monarkin borde inte bara mätas i kronor och ören, som i denna rapport. Den svenska demokratin och rättsstaten står för en stor del av den principiella kostnaden för monarkin. Det är först när vi lägger de monetära kostnaderna till de principiella som den totala kostnaden för monarkin framträder. Hur länge kan vi göra undantag för våra mest grundläggande demokratiska och rättsliga principer och fortfarande hålla huvudet högt?

Ulf Bergström
Ordförande
Republikanska föreningen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.