Rapport: Monarkins verkliga kostnader

Republikanska föreningen har genomfört en unik granskning av monarkins verkliga kostnader. Resultatet som framkommer i rapporten är slående. Den svenska monarkin kostar över 10 gånger mer än de officiella siffrorna visar.

Ladda ner Monarkins verkliga kostnader (pdf)

Debatt: Vad f*n får vi för pengarna?

Ett handslag för framtiden
För tredje året i rad har Republikanska föreningen granskat monarkins verkliga kostnader. Rapporten du håller i handen är en återkommande och nu etablerad granskning. Skattebetalarna har rätt att årligen få veta hur mycket pengar som egentligen används för monarkin. Hur ska annars finansminister Magdalena Andersson kunna ”vända på varje skattekrona” och se till att ”varje skattekrona som går till välfärden ska användas på bästa möjliga sätt”?

I debatten om monarkins vara eller inte vara anförs ofta ekonomiska argument. Rojalister brukar hävda att monarkin är gynnsam för Sverige rent ekonomiskt och många svenskar blir republikaner då de ser apanaget till en enda utvald, vit, kristen, heterofamilj i vår grundlag som en onödig och provocerande utgift för skattebetalarna. För mig handlar kravet på republik i grund och botten om demokratins grunder, våra värderingar om alla medborgares samma rättigheter och lika värde, jämlikhet på riktigt, men de ekonomiska argumenten behöver också de diskuteras, även om demokratin ytterst inte handlar om kronor och ören.

En vanligt förekommande, men direkt felaktig, myt är att monarkin skulle vara bra för Sveriges ekonomi. Den forskning som finns är visserligen begränsad, men det finns inga bevis som stödjer påståenden om att monarkin skulle gynna vare sig turism eller export. Turister kommer fortsätta att resa till Sverige även när vårt land blivit republik, precis som i Tyskland, Italien, Finland och de andra totalt 21 EU-länderna som redan är republiker. Vår historia som monarki kommer framöver att finns på museum, slotten kommer fortfarande finnas där för folk att besöka som en del av vårt kulturarv, precis som i Frankrike och Portugal. Många svenska företag är framgångsrika internationellt och det beror på de vanliga ekonomiska beslutsfaktorerna, som pris och kvalité.

Monarkin medför alltså inte några intäkter, men hur är det med kostnader? I statsbudgeten får Kungliga hov- och slottsstaten 100-tals miljoner kronor. Ingen vet exakt hur pengarna används. Ingen har utvärderat vad vi får för dem; inte Riksdagen, inte Riksrevisionen, inte Statskontoret. Det är illa nog, men monarkins kostnad enligt statsbudgeten är i själva verket bara en liten av den totala verkliga kostnaden för monarkin. Det finns kostnader hos polisen (personal, utrustning) och säkerhetspolisen som direkt rör kungahuset. Även försvaret ställer upp med tjänster (adjutanter, soldater, användning av transportmedel, dubbel vakttjänst vid Drottningholm och Stockholms slott, med mera). Dessutom tillkommer exempelvis kostnader för kommuner, landsting, universitet och länsstyrelser när kungafamiljen gör besök.

Finansieringen av kungahuset är mycket svårgranskad på grund av allt som borde räknas in inte ingår någon officiell sammanställning. Det är även så att oriktiga påståenden sprids från hovet, som inte lyder under neutralitetsplikt som alla andra statstjänstemän, samt av monarkins försvarare. Vi republikaner är inte nödvändigtvis ute efter det billigaste statsskicket. Vi vill ha det mest demokratiska, istället för att Sverige fortsätter att låtsas blunda inför dagens dubbelmoral om demokratins grunder och med en statschef som aktivt är emot offentlighetsprincipen och demokratins grunder.

Ingen av statens offentliga utredningar har fått utreda statsskickets grund sedan 1971. Vi har alltså ett snart femtio år gammalt tankeförbud för att ge alla svenska medborgare samma rättigheter och lika värde, demokratins grunder. En del har hänt sedan dess. Monarkin roll som en absurd avart i en modern demokrati blir allt mer uppenbar, inte minst då medlemmarna i två kungahus under 2019/2020, Storbritannien och Sverige, själva börjar att hoppa av. Hur mycket skattepengar som går till monarkin är dock inte en oviktig fråga. Vad de verkliga kostnaderna för kungahuset är måste därför ut i offentlighetens ljus, precis som för all annan statlig verksamhet, för att kunna granskas.

Monarkin är en del av vår historia och ska förpassas till museer. Allt fler vill stå på rätt sida av historien i denna process. Året är 2020. Nu är det dags att du agerar. Det brådskar att göra ett schysst handslag för framtiden och fasa ut kungafamiljen, för att ge alla medborgare samma rättigheter och lika värde. Samt offentlighetsprincip för skattebetalarnas skattemedel.

Ulf Bergström
Ordförande

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.