Visa mer opartiskhet, SVT!

Öppet brev till SVT från Republikanska föreningens styrelse.

Det är märkligt att SVT, som finansieras av medborgarnas TV-avgifter, inte visar mer opartiskhet vad gäller monarkin i Sverige. Inför bröllopet mellan Victoria Bernadotte och Daniel Westling den 19 juni har SVT en sådan massiv bevakning att det börjar likna ren reklam-TV.

SVT anser uppenbarligen att detta bröllop är så viktigt att bevaka att SVT, vid datumet av tillkännagivandet av bröllopet, skickade fram framstående journalister som Clas Elfsberg och Stefan Åsberg för att ställa fullständigt ointressanta frågor. Alldeles oavsett om det finns ett allmänt intresse av någon storlek är det ett anständighetskrav att bevakningen sker med måtta och sans, kritisk granskning samt med opartiskhet.

Årets reportage av kungafamiljen och året som varit var med sömngångaraktig säkerhet lika intetsägande som tidigare år. Har inte SVT några reportrar med civilkurage som törs ställa raka mer krävande frågor till denna familj? Kungafamiljen sägs representera svenska folket. En representant bör väl rimligtvis kunna granskas av och ställas till svars hos dem som han/hon representerar? Hur ska människor annars kunna avgöra om det är en lämplig representant?

Vi vill påminna SVT om att en betydande andel Sveriges befolkning är för republik och att flertalet av riksdagens ledamöter är för republik.

Vi föreslår att SVT gör seriösa program där ni mer kritiskt granskar monarkin och även tar upp alternativ till vårt statsskick, som ur demokratisk synpunkt skulle vara att föredra istället för det djupt odemokratiska statsskicket som nu är i Sverige.

SVT skulle kunna granska relevansen av Torekovkompromissen, hovets propagandamaskin eller kungafamiljens inflytande över samhället. Eftersom det är valår vore det också lämpligt med en granskning av vad de politiska partierna gör för att stärka demokratin i Sverige, exempelvis om de verkar för republik.

Republikanska föreningen har många medlemmar och sympatisörer som har möjlighet att ställa upp i olika program om SVT känner behov av att ge en mer mångsidig bild av Sveriges nuvarande statsskick. Hör gärna av er till oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.