Låt talmannen öppna riksmötet

I väntan på republikens införande bör talmannen öppna riksmötet. Det vore klädsamt om Carl Gustaf Bernadotte markerade att han avser att stanna hemma och ber talmannen öppna riksdagen.

Tisdagen den 12 september öppnar riksdagen igen. Det är starten på de 349 folkvalda ledamöternas nya arbetsår, riksmötet 2023/24. Märkligt nog är det en icke-vald statschef som får äran att öppna riksmötet.

– Ceremonin vid riksmötets öppnande antyder att riksdagen har erhållit sin makt från kungen och inte från folket. Det är orimligt att våra folkvalda riksdagsledamöter ska stå upp när den icke-valda statschefen kommer in i kammaren, förväntas sjunga kungssången och får sätta sig ner först när Carl Gustaf Bernadotte ger tecken för det, säger Niclas Malmberg, ordförande för Republikanska föreningen och tidigare riksdagsledamot.

– I väntan på republikens införande bör talmannen öppna riksmötet. Riksdagsordningens 3 kapitel, 6 paragraf ger nämligen denna möjlighet om statschefen har förhinder. Det vore klädsamt om Carl Gustaf Bernadotte markerade att han avser att stanna hemma och ber talmannen öppna riksdagen, avslutar Niclas Malmberg.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.