Monarkin är orättfärdig

Det är orättfärdigt att Sveriges högsta offentliga ämbete går i arv inom en utvald familj. Victoria Bernadotte ska inte få ärva posten.

Carl Gustaf Bernadotte anser i en uppmärksammad intervju att riksdagsbeslutet som ändrade den svenska tronföljden var orättfärdigt. Vi i Republikanska föreningen tycker det är orättfärdigt att Sveriges högsta offentliga ämbete går i arv inom en utvald familj. Statschefer ska utses på demokratisk väg för begränsade mandatperioder. Inte genom en gammal successionsordning.

I år har Sveriges högsta offentliga ämbete tillhört en och samma person i 50 år. Detta leder till att den nuvarande statschefen får medverka i öppenhjärtiga intervjuer. Carl Gustaf Bernadotte, som statschef och makthavare, borde dock vara med i intervjuer med tuffa och pålästa journalister som kan ställa följdfrågor.

Det är egentligen inte något att fira att Sverige har haft samma icke-valda statschef i hela fem decennier. Carl Gustaf Bernadotte blev statschef enbart för att han föddes i rätt familj och för oss är det en viktig demokratisk grundregel att offentliga ämbeten inte ska gå i arv.

Monarkin främjar dessutom fjäsk och personkult. Det är en naturlig del av detta fördemokratiska styrelseskick. Carl Gustaf Bernadotte är satt över alla andra människor och är därmed själva symbolen för underdånighet. För en monark är folket undersåtar, inte jämlika medborgare.

Monarki går helt enkelt inte ihop med demokrati och jämlikhet eftersom monarkin bygger på gener och blodslinjer. För alla demokrater borde det vara helt orimligt att ämbetet som statschef går i arv. I ett jämlikt och modernt samhälle har monarkin ingen plats.

I den bästa av världar skulle Carl Gustaf Bernadotte abdikera för demokratins skull och få sin familj med sig. Han blir då känd som Carl den siste Gustaf i historieböckerna. Vi tror dock inte att han frivilligt avstår från sin och familjens privilegierade maktposition.

Målet för alla demokratiskt sinnade medborgare måste vara att Victoria Bernadotte aldrig ska få bestiga tronen. Hon må framställas som sympatisk och kunnig, men det är viktigt att minnas att hon är en del av ett föråldrat odemokratiskt system. Den som tror att Victoria Bernadotte skulle bli en bra statschef bör i så fall vara för att hon ska väljas i demokratisk ordning.

Diskussionerna som uppstår när Carl Gustaf Bernadotte firar 50 år på tronen väcker republikanen i många människor. Följden blir att Republikanska föreningen får många nya medlemmar.

Vi är övertygade om att monarkins dagar snart är räknade. Detta genom ökad debatt om monarkin och ett växande stöd för att Sverige ska bli världens modernaste demokrati. Familjen Bernadotte är ofta i strålkastarljuset, men vi vet att vi republikaner har demokratin på vår sida!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.