Går länsmuseerna i hovets ledband?

Republikanska föreningen efterlyser kritisk medial granskning av hur hovet kan få länsmuseerna att visa PR-utställningar om den icke-valda statschefen.

I dag inleder statschef Carl Gustaf Bernadotte en PR-turné med målet att besöka samtliga svenska län. I samband med hans besök öppnar respektive länsmuseum en fotoutställning om honom. Är detta en beställning från hovet, undrar Republikanska föreningen.

Hovet har meddelat att vid de olika länsbesöken ska det öppnas fotoutställningar som ska spegla statschefens 50-åriga styre. När Carl Gustaf Bernadotte i dag besöker Nyköping öppnar Sörmlands museum en fotografiutställning om honom – som på beställning. När han nästa vecka ska besöka Jönköping så får han inviga en fotoutställning om sig själv på Jönköpings läns museum.

– När det kommer till kungahuset, en ur demokratisk synvinkel orimlig institution, verkar det som om länsmuseerna släpper sina normala krav på konstnärlig integritet och oberoende. Ideal och principer ersätts med rojalistiskt fjäsk och underdånighet, säger Republikanska föreningens ordförande Olle Nykvist.

Kungahuset är duktiga på att framställa sig som de själva vill uppfattas och de försöker vinna sympatier genom att göra exempelvis sina familjehögtider till offentliga angelägenheter. De verkar nu även ha tagit kommandot över länsmuseerna. Museer fyller en viktig funktion i vårt demokratiska samhälle och de tar vanligtvis sin roll på stort allvar, men kommer nu att bjuda på okritiska och oreflekterade fotoutställningar.

– Kungar och drottningar, prinsar och prinsessor hör till sagans värld. De borde inte vara del av ett i andra avseenden demokratiskt land som Sverige. Jag efterlyser kritisk medial granskning av hur hovet kan få länsmuseerna att visa PR-utställningar om den icke-valda statschefen, avslutar Republikanska föreningens ordförande Olle Nykvist.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.