Republikaner efterlyser kritisk granskning av monarkin

Republikanska föreningen efterlyser kritisk granskning och opartiskhet gentemot det förlegade och odemokratiska system som monarkin utgör.

Statschefen Carl Gustaf Bernadotte undgår för det mesta seriös granskning. Detta trots att han får anses vara en av Sveriges mäktigaste opinionsbildare med ett omfattande nätverk av politiker, journalister och näringslivstoppar. Sveriges journalister måste lägga bort den hovsamma underdånigheten och behandla kungen som den makthavare han är. Medierna har ett ansvar att inte okritiskt göra reklam för ett omdiskuterat statsskick.

– När det kommer till kungahuset, en ur demokratisk synvinkel orimlig institution, släpper svenska medier sina normala krav på integritet och oberoende. Ideal och journalistiska principer ersätts med rojalistiskt fjäsk och underdånighet. Det handlar inte längre om rationell utan om emotionell journalistik, säger Republikanska föreningens ordförande Olle Nykvist.

Kungahuset är duktiga på att framställa sig som de själva vill uppfattas och de försöker vinna sympatier genom att göra sina familjehögtider till offentliga angelägenheter. De har tagit kommandot över nyhetsflödet. Genom sina kanaler i sociala medier lägger de ut privata bilder till allmän beskådan och dessa bilder publiceras sedan okritiskt och oreflekterat av många medier. Kungahuset lyckas på alla sätt styra bilden av sig själva i media och kan därmed hålla sig undan granskning och kritik.

Svenska medier fyller en viktig funktion i vårt demokratiska samhälle och de tar vanligtvis denna roll på stort allvar. Medierna har lärt sig att granska näringslivets och politikens makthavare. De gräver fram uppgifter som avslöjar orättvisor och oegentligheter.

Tyvärr fylls dock tidningar, radio och tv av okritiska hyllningar av monarkin och osmakligt inställsamma reportage. Få redaktörer går mot strömmen när det handlar om att beskriva kungahusets leverne. Anledningen måste vara att det finns en påtaglig ovilja mot att politisera något som i grund och botten är väldigt politiskt, nämligen det svenska statsskicket. Medierna gömmer sig bakom begreppet allmänintresset. Dessvärre är det nog så att när medierna med noggrannhet undviker all form av kritisk granskning kommer hovet även fortsättningsvis att lyckas med att styra bilden av hur kungahuset uppfattas i den allmänna opinionen.

– Kungar och drottningar, prinsar och prinsessor hör till sagans värld. De borde inte vara del av ett i andra avseenden demokratiskt land som Sverige. Jag efterlyser kritisk granskning och opartiskhet gentemot det förlegade och odemokratiska system som monarkin utgör. Det ligger nära till hands att raljera över mediernas krypande, men i grunden handlar detta om en central del av vår demokrati. Vårt statsskick förtjänar verkligen att granskas på ett betydligt mer seriöst sätt av våra medier, avslutar Republikanska föreningens ordförande Olle Nykvist.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.