Öppet brev till Carl Gustaf Bernadotte

Republikanska föreningens ordförande Niclas Malmberg bjuder in Carl Gustaf Bernadotte till dialog om Sveriges statsskick.

Inbjudan till dialog om Sveriges statsskick

Som nyvald ordförande för Republikanska föreningen vill jag ta tillfället i akt att bjuda in dig till dialog om Sveriges statsskick. Jag är övertygad om att det bästa sättet att nå åsiktsgemenskap, eller till och med konsensus, är att prata om meningsskiljaktigheter i lugn och ro. Och sådana tycks vi än så länge ha, eftersom Republikanska Föreningen anser att offentliga ämbeten inte ska gå i arv. Eftersom din kalender den här våren och försommaren kan vara mer späckad än min kan du föreslå tid och plats.

Jag ska inte föregripa vårt samtal, men vill i korthet locka med att jag tror att du har möjlighet att gå till historien som det demokratiska Sveriges slutgiltiga arkitekt. Utvecklingen till ett demokratiskt land har tagit lång tid och många personers insatser är inskrivna i våra historieböcker. Jag tänker bland annat på personer som Arvid Horn, som gick i bräschen för att få den konstitution på plats som satte stopp för enväldet, Lars Johan Hierta, som förde en idog kamp för tryckfriheten, samt Fredrika Bremer och Lydia Wahlström som var pionjärer i arbetet för kvinnlig rösträtt, och därmed också allmän och lika rösträtt i ordets rätta bemärkelse. I samma sammanhang som dessa demokratihjältar förs fram skulle framtidens historieböcker också kunna nämna Carl Gustaf Bernadotte, som initiativtagare till att avskaffa arvsmonarkin!

Tänker att vi utöver att prata statsskick också kan ha annat att prata om, som gemensamt intresse för miljöfrågor i allmänhet och förnybar energi i synnerhet. Solcellerna på Stockholms slott uppskattar jag! Men välj du hur lång tid du vill avsätta, och återkom med tid och plats för ett möte.

Mvh
Niclas Malmberg,
ordförande Republikanska föreningen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.