Lika barn leka bäst

Kungen tar sig rätten att ändra i Svenska akademiens stadgar och uttrycker samtidigt att den bristande insynen i verksamheten inte är ett problem. Detta blottar statschefens bristande syn på demokrati och öppenhet.

Monarki mot jämställdhet

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Hur ser det egentligen ut med monarkin och jämställdheten? Vi ser tillbaka på två reformer under 1900-talet, och minns några gånger då det vändes blad…