Prinsessa eller fri individ?

På söndag, den 23 februari, fyller Estelle Bernadotte två år. Är hon en prinsessa eller en fri individ?

På söndag, den 23 februari, fyller Estelle Bernadotte två år. Är hon en prinsessa eller en fri individ?

– Estelle Bernadotte växer upp i en väldigt märklig miljö, speciellt tillrättalagd och bevakad samt med inslag av mytiska föreställningar om människors olika villkor. För andra barn är kungar och drottningar något de möter i sagoböcker, men för henne är det verklighet. Hon fostras till upphöjdhet och oåtkomlighet för att i framtiden regera över undersåtar, säger Mia Sydow Mölleby, ordförande för Republikanska föreningen.

– Att födas som prinsessa för ett förutbestämt yrke kan verka privilegierat och glamouröst, men Estelle Bernadotte är underkastad en särskild uppfostran och måste leva under speciella regler. Till skillnad från alla andra barn i Sverige saknar hon exempelvis ett officiellt efternamn och religionsfrihet. Estelle Bernadotte borde slippa vara prinsessa och få bli en fri individ i Republiken Sverige, säger Jonas Lundgren, ordförande för Unga republikaner.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.