Ett steg närmare republik

Republikanska föreningen har fått en ny styrelse.

Republikanska föreningens kongress valde den 6 april 2019 en ny styrelse för föreningen. Till ny ordförande utsågs författaren Ulf Bergström, och bland de nyvalda styrelseledamöterna återfinns exempelvis riksdagsledamoten Emilia Töyrä (S).

– Sverige är nu ett steg närmare republik. Med många nya krafter i styrelsen kommer Republikanska föreningen att öka trycket. Vi ska avskaffa dubbelmoralen med ett medeltida statsskick och göra Sverige till ett modernt, jämlikt land. Demokrati och mänskliga rättigheter måste gälla, även i Sverige, och särskilt för arbetet som Sverige statschef. När förtroendet för demokratin minskar kan vi inte längre blunda för hyckleriet med att en enda familj ska anses mer värda en andra svenskar. Det är dags att vända blad för monarkin i den svenska historien, säger Republikanska föreningens nya ordförande Ulf Bergström.

– Jag är oerhört stolt över att ha blivit vald till ledamot i Republikanska föreningens nya styrelse! Kravet på att avskaffa monarkin är principiellt mycket viktigt. Monarkin strider mot demokratins grundvärderingar och kungahuset har en stor reell politisk makt som populära mediegestalter, säger Republikanska föreningens nyvalda styrelseledamot Emilia Töyrä.

Republikanska föreningens nya styrelse

Ordförande
Ulf Bergström, 46 år, Stockholm, nyvald. Författare, operasångare och tidigare EU-tjänsteman.

Vice ordförande
Helena Westin, 54 år, Stockholm, nyvald (tidigare ledamot). Projektledare, Stockholms stad.

Styrelseledamöter
Lisa Bjurwald, 40 år, Stockholm, nyvald. Journalist och författare.
Jessica Schedvin, 28 år, Lidingö, nyvald. Chefredaktör för Makthavare och lärare i svenska och svenska som andraspråk.
Emilia Töyrä, 33 år, Kiruna, nyvald. Terminalarbetare och riksdagsledamot (S).
Staffan Nyberg, 45 år, Stockholm, nyvald. Waste Management Consultant.
Olle Nykvist, 27 år, Solna, nyvald. Kommunsekreterare.

Ersättare
Christian Williamsson, 33 år, Kalmar, nyvald. Sälj- och marknadsföringsansvarig, Emåmejeriet.
David Örtenvik, 24 år, Täby, omvald. Studerande.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.