Republik – för ett Sverige i tiden

Republiken har djupa rötter bakåt i tiden och är den självklara statsformen för alla världens framåtblickande demokratier. Det skriver Eric Axner-Norrman.

Majoriteten av all världens nu levande människor lever i republiker. Det republikanska statsskicket är 2000-talets statsskick. I Sverige har starkt fokus legat på republik som alternativ till monarki, vilket det såklart också är, men jag vill här slå ett litet slag för republik i sig självt. Det finns nämligen andra anledningar till dess popularitet än att man slipper otidsenliga statschefer med romerska siffror i sina titlar (såvida de inte är danska alltså). Först lite historia.

Republikens ursprung går att finna i antiken, med Rom som främsta exempel. Efter konungarnas tid blev Rom en republik och förblev så under nästan ett halvt millenium. Efter ett antal inbördeskrig och blodiga maktstrider föll republiken och kejsardömet kom att vara tills det Romarriket föll; först i väst och sedan även i öst. Denna lilla historielektion är relevant därför att även om mindre republiker kom och gick under medeltiden och senare (exempelvis Florens och Venedig), så sågs monarki i olika skepnader – från små lantliga furstendömen till imperiella kejsardömen – mycket länge som normen; det enda skicket för att hålla folket i skick.

Men vi vet ju alla vad som till slut skedde: demokratisering, effektivisering av statsapparaten med mera, som banade väg för en värld nästan helt utan kungar och kejsare. Det finaste med statsskicket republik är just att statschefen väljs och kan avsättas genom allmänna val. Detta är själva det pumpande hjärtat av demokrati och återfinns endast i republiker. Då blir det högsta offentliga ämbetet en fråga om att bli förtroendevald och medborgarna kan göra sin åsikt hörd om vem som borde tillsättas. Alla med rösträtt kan kandidera. Med alla uppenbara skavanker som monarkin har, så borde vi också se till just dessa – och andra – lika uppenbara som underbara fördelar en republik har gentemot sin gamla, skruttiga och ärkereaktionära kusin på slottet.

Republik är med andra ord inte historielöshet, som monarkins vänner ibland påstår. Med djupa rötter bakåt i tiden och med framtiden framför sig är republiken den självklara statsformen för alla världens framåtblickande demokratier. I denna glänsande skara återfinns självklart Sverige, fast vi är lite senkomna på just den här punkten. Men jag tror helt och fullt på att vi snart kommer i kapp våra grannländer som Finland, Island, Tyskland och de baltiska nationerna. Får vi med oss Norge och Danmark är det såklart ett plus. Svenskarna förtjänar att hänga med i tidens svängningar och låta monarkin gå i graven och sova djupt, i förvissning om att vitala kusin republik gör ett långt bättre jobb.

Eric Axner-Norrman

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.