Mikael Bergling är Årets republikan

Det vore bra om fler journalister mer kritiskt granskade kungen.

Republikanska föreningen tilldelar frilansjournalisten Mikael Bergling utmärkelsen Årets republikan för år 2023. Han får priset för att under en längre tid ha granskat ett system där den icke-valda statschefen delar ut lägenheter till släkt och vänner helt utanför allmänhetens kontroll och insyn. Utmärkelsen delas ut i samband med Republikanska föreningens vårkonferens i Stockholm i morgon.

– Tyvärr visar media ofta upp en ensidig bild av monarkin, med fjäskiga inslag om kungahuset. Det vore bra om fler journalister mer kritiskt granskade kungen, som är en dold makthavare. En odemokratiskt tillsatt statschef hör inte hemma i ett modernt samhälle. Mikael Bergling gör en stor insats för demokrati och öppenhet genom att kritiskt granska kungahusets makt, säger Republikanska föreningens ordförande Niclas Malmberg.

Motiveringen:
”Journalisten Mikael Bergling har länge och enträget granskat hovets förvaltning i allmänhet och det statliga bostadsbeståndet som kungen förfogar över i synnerhet. Han har bland annat under en längre tid granskat ett system där den icke-valda statschefen delar ut lägenheter till släkt och vänner helt utanför allmänhetens kontroll och insyn. En alltför bortglömd fråga har tack vare detta arbete börjat debatteras, vilket förhoppningsvis kan leda till att den så kallade dispositionsrätten avvecklas helt.”

Bakgrund:
Republikanska föreningen utsåg Årets republikan för första gången år 2005. Då tilldelades författaren Vilhelm Moberg priset postumt. Priset består förutom äran av ett diplom av den erkände konstnären Carl Johan De Geer.

Exempel på tidigare pristagare:
Thomas Lyrevik (Årets republikan 2018)
Pehr G Gyllenhammar (Årets republikan 2014)
Inga-Britt Ahlenius (Årets republikan 2012)
Lena Andersson (Årets republikan 2011)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.