”Demokrati är bättre pr för Sverige än kungligheter”

Republikanska föreningens styrelse har skrivit en replik till Leif Lewin, professor emeritus i statskunskap, som anser att monarkin ska behållas.

I en debattartikel i DN (12/3) skriver professor emeritus, Leif Lewin, om varför monarkin bör bevaras. Han skriver själv att monarkin är otidsenlig, saknar legitimitet samt att folkviljan är maktens enda godtagbara källa. Detta är dock, enligt Lewin, mindre viktigt än att ha en bra festfixare.

Vidare skriver han om hur andra former av statsskick minsann inte heller är så bra. Några skulle kunna säga att detta är ett lysande exempel på så kallad whataboutism. Andra kan förundras över hur en välmeriterad professor i statskunskap medvetet väljer att inte nyttja sina kunskaper till annat än avskräckande exempel.

Om vi väljer att se bortom Lewins egenuppsatta premisser blir argumenten svagare. Han menar exempelvis att en talman inte skulle kunna delta och representera Sverige i internationella sammanhang. Om talmannen är utsedd till statschef så torde det knappast vara ett problem? Att det fjäskas för presidenter i andra länder är inte ett argument för att fjäskandet i Sverige är bra. Och i den mån fjäsk ska försvaras är det väl stor skillnad på en vald ledare och en som fötts in i sitt uppdrag utan krav på folkligt stöd eller kompetens.

Lewin vill också göra gällande att vi republikaner är dåliga på att säga hur vi vill se ett svenskt statsskick utan monark. Republikanska föreningen är en partipolitiskt oberoende förening som arbetar för att göra Sverige demokratiskt. Vi har därför hittills valt att inte uttala oss i frågan om hur ett framtida statsskick utan monark ska se ut. Det är en fråga för svenska folket genom Sveriges riksdag och de partier som finns där.

Vi kommer dock att lyfta frågan på föreningens kommande stämma. Detta gör vi för att visa på att det finns förslag på hur en svensk republik skulle kunna fungera. Vårt förslag bygger på demokrati och den folkvalda riksdagen som Sveriges främsta företrädare. Lewin väljer i stället att hänvisa till demokratins problem för att försvara monarkin. Tydligen är det proportionella valsystemets svagheter argument för att bevara ett ickedemokratiskt statsskick.

Lewin skriver också att kungen representerar Sveriges demokratiska värdegrund. Det är en mycket intressant formulering från en professor i statskunskap. Det vore lika intressant att höra om hur en ärftlig titel är ett exempel på demokratisk värdegrund.

Det senaste året har vi sett ett flertal dokumentärer och reportage som enligt Lewin underförstått ifrågasätter monarkin. Visst är det så. Men det viktigaste i dessa program och artiklar är inte alla pikanta detaljer eller kungens uppenbara brist på verklighetsförankring. De visar däremot, med all önskvärd tydlighet, hur kungafamiljen blir behandlad av de som är satta att granska makten och hur monarken tillåtits styra denna granskning. Vi har en statschef som själv kan sätta villkoren för sin egen granskning och villkoren för vilka journalister som får tillträde, så kallad audiens.

Kunglig festfixare i all ära men vi i Republikanska föreningen vill mena att demokrati är bättre pr.

Olle Nykvist, ordförande, Republikanska föreningen
Jennie Nises, vice ordförande
Maria Backman, kassör
Solveig Persson, ledamot
Jessica Schedvin, ledamot
Daniel Ådin, ledamot

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.