Barnkonventionen eller monarki?

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionens 54 artiklar handlar om barns rättigheter och hur de ska tillgodoses. Men vad gör vi med det faktum att den svenska monarkin strider mot flera av barnkonventionens artiklar?

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionens 54 artiklar handlar om barns rättigheter och hur de ska tillgodoses. Sverige ratificerade barnkonventionen redan 1990 och har redan förbundit sig till att följa den, men regeringen och en majoritet i riksdagen liksom bland annat barnombudsmannen, svenska barnrättsorganisationer – och kungahuset – menar att det inte räcker utan vill ha den som lag. Men vad gör vi med det faktum att den svenska monarkin strider mot flera av barnkonventionens artiklar?

Barnkonventionens 14:e artikel säger att alla ”barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls.” Hur kan vi säkerställa detta när successionsordningens fjärde paragraf säger att statschefen måste vara ”av den rena evangeliska läran” och att ”sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära”? Det kungliga religionstvånget är ett uppenbart brott mot barnkonventionens religionsfrihet.

Artikel 13 i barnkonventionen ger barn rätt till ”yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter”. Samtidigt har vi en kungafamilj som inte tillåts uttala sig i frågor som rör politik eller som det i övrigt inte råder konsensus kring i samhället. Yttrandefriheten är givetvis redan reglerad i svensk lag sedan länge, men det förändrar inte det faktum att våra kungligheter vänligen men bestämt ombeds att hålla sina åsikter för sig själva. Barnen Bernadotte kan inte gå med i ett demonstrationståg, skriva en debattartikel eller knappt ens heja öppet på ett särskilt lag i hockey eller fotboll. Att blir medlem i ett politiskt ungdomsförbund är naturligtvis uteslutet, trots barnkonventionens 15:e artikel som ger alla barn rätten till föreningsfrihet.

Barnkonventionens 16:e artikel säger att ”barn har rätt till ett privatliv”. Samtidigt har våra kungliga en sociala medier-strategi som till stor del går ut på att sprida bilder och filmer på de små barnen. Det är ett smart sätt att hålla populariteten uppe bland monarkins följare som har kommit att förvänta sig att få ”växa upp med våra kungliga”. Bilderna sprids från våra kungliga och vidare bland ”vanligt folk” som om de vore någon slags allmängods för svenska folket att ta del av. Detta börjar redan i spädbarnsåren, och fortsätter genom hela uppväxttiden. Den dagen våra riksdagspolitiker väljer att avskaffa monarkin kommer också barnen Bernadotte att kunna återfå sina privatliv, och deras föräldrar kommer inte längre känna sig tvingade att dela bilder på sina barn bara för att de är ”kungliga”.

Går det att ursäkta dessa brott mot barnkonventionen? Ja, menar vissa, det finns ju barn som har det värre, och alla de privilegier det innebär att vara ”kunglig” ger ju dessa barn ett liv som få ens kan drömma om. Men är verkligen en hög materiell standard en ursäkt för att förvägra dessa barn de rättigheter som lagen ger dem? Nej, givetvis inte. Det är en viktig principfråga att barnkonventionen ska gälla alla barn. Även de barn som föds till att en dag ta över som statschef. Det är ovärdigt för ett modernt och demokratiskt land som Sverige att fortsätta att ha en, kraftigt kringskuren, statligt sponsrad familj som avelsinstitution för framtida statschefer. Det är ovärdigt för familjen Bernadotte, för våra politiker och för hela det svenska folket.

Sverige förtjänar ett statsskick att vara stolta över. En modern demokrati för ett modernt land – Republiken Sverige. Där alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.