Uppfostra inte en prins

I dag, den 27 maj, döps Oscar Bernadotte. Eftersom han har fötts in i den familj som prenumererar på vårt lands högsta offentliga ämbete kommer han att få en uppfostran som skiljer sig från andra barns.

I dag, den 27 maj, döps Oscar Bernadotte. Eftersom han har fötts in i den familj som prenumererar på vårt lands högsta offentliga ämbete kommer han att få en uppfostran som skiljer sig från andra barns. Enligt grundlagen får han exempelvis inte växa upp med religionsfrihet, utan måste tillhöra den protestantiska läran.

– Jag önskar att Oscar Bernadotte snart får uppleva republiken, så att han kan växa upp med samma fri- och rättigheter som andra barn i Sverige. Med all sannolikhet kommer Oscar Bernadotte aldrig att bli svensk statschef. Han har visserligen en teoretisk möjlighet att ärva tronen, men i framtiden kommer Sverige att vara en republik. Därför bör han heller inte uppfostras till prins, utan måste ges möjlighet att kunna välja sin egen levnadsbana, säger Republikanska föreningens ordförande Yasmine Larsson.

– Prinsar och prinsessor hör hemma i sagoböcker. Enligt Barnkonventionen ska alla barn vara lika mycket värda och har samma rättigheter. Monarkin står i strid mot detta jämlikhetsideal då de som föds inom kungahuset ges särskilda privilegier och uppfostras in i förutbestämda roller. Det är ett av många skäl till varför vi ska införa republik, avslutar Republikanska föreningens ordförande Yasmine Larsson.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.