Kan Island, kan Sverige

Inför presidentvalet på Island vill Republikanska föreningen sprida lite inspiration om hur demokratin kan utvecklas i Sverige.

Lördagen den 25 juni väljer medborgarna på Island en ny president. Republikanska föreningen hoppas att presidentvalet i vårt nordiska grannland kan bidra till ökad diskussion om det svenska statsskicket.

– I en demokrati ska alla offentliga ämbeten vara öppna för alla medborgare. Därför ska posten som svensk statschef i framtiden inte gå i arv inom en utvald familj. Vi kan inspireras av Island, som i samband med sin självständighet valde att bli en republik. Precis som Island måste vi i Sverige välja att lägga monarkin bakom oss, säger Republikanska föreningens ordförande Yasmine Larsson.

– En svensk republik blir naturligtvis inte en kopia av den isländska modellen, men det finns lärdomar att dra. De har en bättre metod för att utse statschef än vad vi har. Jag hoppas att det isländska presidentvalet får viss uppmärksamhet i svensk media och att fler medborgare får upp ögonen för hur vi kan utveckla vår demokrati, avslutar Republikanska föreningens ordförande Yasmine Larsson.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.