Uppfostra inte en prins

I dag, den 27 maj, döps Oscar Bernadotte. Eftersom han har fötts in i den familj som prenumererar på vårt lands högsta offentliga ämbete kommer han att få en uppfostran som skiljer sig från andra barns.