Snart blir monarkin olaglig

Barnkonventionen tar ett steg närmare lag idag. Hur ska hovet hantera det?

Idag tar Sveriges regering ett viktigt beslut. Barnkonventionen ska bli lag 1 januari 2020. Vi i Republikanska föreningen ropar ett högt ”Äntligen!” Det borde ju betyda att FNs konvention om barns rättigheter nu äntligen på riktigt kommer omfatta alla barn i Sverige, oavsett vilken familj de föds in i.

Barnkonventionens 54 artiklar handlar om barns rättigheter och hur de ska tillgodoses. Sverige ratificerade barnkonventionen redan 1990 och har redan förbundit sig till att följa den men regeringen och en majoritet i riksdagen liksom bland annat barnombudsmannen, svenska barnrättsorganisationer – och kungahuset – menar att det inte räcker utan vill ha den som lag.

Det innebär bland annat att alla barn ska har rätt till yttrandefrihet (artikel 13) och rätt till föreningsfrihet (artikel 15). Debattens vågor har gått höga, inte minst på senare tid, kring religionsfrihet men få tycker att det är staten som ska bestämma vilken religion vi ska ha. Rätten att få välja religion finns också inskrivet i Barnkonventionen (artikel 14).

Familjen Bernadotte är varma anhängare och förespråkare av barnkonventionen. Vid ett besök i Tyskland där Silvia träffade barn på ett sommarläger uppmanade hon Tyskland och andra länder att göra som Norge där barnkonventionen är lag och hänvisade också till Sveriges arbete med just detta.

Men monarkin bryter mot barnkonventionen, inte minst mot de tre artiklarna ovan.

Barnen Bernadotte kan inte gå med i ett demonstrationståg, skriva en debattartikel eller knappt ens heja öppet på ett särskilt lag i hockey eller fotboll. De kan inte heller välja vilken religion de vill, eller ens välja att inte tillhöra någon alls. Successionsordningen säger nämligen att den som ska ingå i tronföljden måste vara lutheran, annars kan den inte bli statschef.

Även om Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen så finns det inga sanktionsmöjligheter mot den som inte gör det. Vi förutsätter dock givetvis att även familjen Bernadotte kommer följa lagen.

Kanhända blir Estelle medlem i ett politiskt ungdomsförbund? Kanske väljer hon att bli buddhist. Kanske kommer hon ut som Djurgårdare eller AIK-fan. Oavsett vilket, lagar om barns rättigheter gäller rimligen alla barn. Även de som fötts in i familjen Bernadotte.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.