barnkonventionen

Barnkonventionen eller monarki?

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionens 54 artiklar handlar om barns rättigheter och hur de ska tillgodoses. Men vad gör vi med det faktum att den svenska monarkin strider mot flera av barnkonventionens artiklar?

Barnkonventionen – på riktigt eller på låtsas?

Monarkin bryter mot barnkonventionen och debatten om ett omodernt system som låser in sina medlemmar blossade upp under 20-talets första månad.

Med hjälp av våra medlemmar och sympatisörer han vi kunnat bekosta fyra helsidesannonser i DN och Expressen under januari, där vi belyser problemen med monarkin och barnkonventionen.