Rapport: Monarkins verkliga kostnader

Republikanska föreningen har genomfört en unik granskning av monarkins verkliga kostnader. Resultatet som framkommer i rapporten är slående. Den svenska monarkin kostar åtta gånger mer än de officiella siffrorna visar.

Monarkins verkliga kostnader (pdf)

För första gången presenteras nu hela kostnaden för den svenska monarkin.

Republikanska föreningens granskning av kungahuset visar att den faktiska kostnaden för den svenska monarkin är runt åtta gånger större än apanaget – närmare 1,1 miljard kronor per år, vilket motsvarar lönerna för 2500 sjuksköterskor eller 2300 lärare.

I diskussionen om monarkins vara eller inte vara förs ofta ekonomiska argument fram. Våra motståndare brukar påstå att monarkin är ekonomiskt gynnsam för Sverige och republikaner lyfter ibland fram apanaget som en onödig utgift för skattebetalarna. Trots att Republikanska föreningens krav på republik i grund och botten handlar om demokrati och jämlikhet, behöver de ekonomiska argumenten diskuteras och värderas.

Finansieringen av kungahuset är mycket svårgranskad på grund av att större delen av allt som borde räknas in inte ingår någon officiell sammanställning. Granskningen försvåras ytterligare av att oriktiga påståenden sprids från hovet och monarkins försvarare, samt att många av kostnaderna är dolda bakom sekretess. Vi republikaner är inte ute efter det billigaste statsskicket, men vi vill ha det mest demokratiska. Hur mycket skattepengar som går till monarkin är dock inte en oviktig fråga och de verkliga kostnaderna för kungahuset måste ut i offentlighetens ljus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.