Frige Estelle Bernadotte

Uttalande från Republikanska föreningen med anledning av Estelle Bernadottes ettårsdag.

I morgon, lördagen den 23 februari, fyller Estelle Bernadotte ett år. Företrädare för den republikanska rörelsen kräver hennes frigivning.

– Jag önskar Estelle Bernadotte frigivning i ettårspresent. Att födas för ett förutbestämt offentligt ämbete, dessutom det högsta i vårt land, är inte rimligt. Hon måste få välja sin egen levnadsbana och få möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det får hon i Republiken Sverige, säger Mia Sydow Mölleby, vice ordförande i Republikanska föreningen.

Estelle Bernadotte saknar grundläggande fri- och rättigheter. Grundlagen föreskriver att hon ska uppfostras i ”den rena evangeliska läran”, så hon är det enda barn i Sverige som enligt lagboken inte har religionsfrihet. Hon får heller inte resa utomlands utan tillstånd, vilket gäller även när hon blir vuxen, och om hon i framtiden vill gifta sig måste hon få ett godkännande också för detta.

– Estelle Bernadotte är född till ett privilegierat liv, men monarkins krav är inte rimliga att ställa på ett barn. Hovet publicerar dessutom regelbundet bilder på denna lilla flicka, som borde få en uppväxt utanför strålkastarljuset. Jag anser att monarkin strider mot såväl barnkonventionen som lydelsen att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, avslutar Jonas Lundgren, tillförordnad ordförande i Unga republikaner.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.