Prins med ett förutbestämt liv

Inga offentliga ämbeten ska någonsin kunna ärvas, anser Republikanska föreningen.

Madeleine Bernadotte och Christopher O’Neill har nu fått sitt andra barn, som därmed är den sjätte i tronföljden till den svenska tronen.

– Att födas som prins med ett förutbestämt liv kan verka privilegierat och glamouröst, men han är underkastad en särskild uppfostran och måste leva under speciella regler. Barnet saknar religionsfrihet enligt den svenska grundlagen. Han får inte resa/bo utomlands utan samtycke från statschefen, inte ens som myndig. I vuxen ålder får han inte gifta sig med vem han vill. Han måste ha både den regerande statschefens och regeringens godkännande för att kunna ingå äktenskap. Allt detta är barockt och det är befängt att statschefsämbetet ärvs. Offentliga ämbeten ska vara öppna för alla medborgare, säger Yasmine Larsson, ordförande för Republikanska föreningen.

– Det är absurt att Sveriges högsta offentliga ämbete går i arv inom en utvald familj. Detta strider mot principen om likhet inför lagen. Inga offentliga ämbeten ska någonsin kunna ärvas, säger Anna Steele, vice ordförande för Republikanska föreningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.