Monarkin är ovärdig vårt land

Familjen Bernadotte kan bilda aktiebolag och försörja sig själva, föreslår Rose Marie Sjöberg.

Grundvalen i vårt land ska vara människors lika värde oavsett bakgrund. Dit har vi inte kommit vill jag påstå. Vi har i allra högsta grad en stor skillnad på vad en människa är värd. Nästan dagligen överhopas vi med bilder på den kungliga familjen som stående över oss alla. Bröllopen bedövar väsentliga eftertankar om vad monarkin representerar. Rojalisterna upprepar mantran som tradition, att monarkin är PR för vårt land med mera.

För att börja med traditionen så är den inte särskilt folklig, den står över folket som något förmer och detta vill rojalisterna. De vill även att blodsarvet ska avgöra vem som ska bli statschef och att kungen har immunitet vilket innebär att han är oantastlig och inte kan straffas oavsett vad han hittar på. Monarkin har i alla tider hållit folket på mattan. Yttrandefriheten och rösträtten bekämpades energiskt av monarkin.

Vad gäller PR är den till fördel för en dekorativ överhet som inte har ett dugg att göra med folket och dess vardag eller arbete. Dessutom finns det inte några som helst bevis eller forskning på att Sverige gynnas av monarkin. Det är väl ändå folket och deras arbete i framgångsrika företag som är framgångsmodellen.

Hur kan en monarki representera detta när de aldrig genomfört ett arbete annat än välgörenhet, att klippa band och att krossa en och annan champagneflaska?

En av de viktigare frågorna i dagens Sverige är att mota monarkin till historien och äntligen bli ett land där vi visar att människor har lika värde och samma rättigheter. Först när monarkin är borta kan vi börja tala om människors lika värde. Den hierarkiska modell vi nu har är ovärdigt vårt land.

Familjen Bernadotte kan som alla andra bli marknadsanpassade och försörja sig själva. Bilda aktiebolag och sälja sina tjänster till våra företag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.