Sveriges radio och kungens jävssituation

Kungen äger själv aktier i bolag, som han, på statens bekostnad, främjade under sitt statsbesök i Brasilien.

Sveriges Radio har grävt fram nyheter som visar att kungen äger själv aktier i bolag, som han, på statens bekostnad, främjade under statsbesök. Det var i våras som kungen besökte Brasilien med svenska företag i följe, fem av dem ägde han och hans familj själv aktier i. Är det rimligt att kungen behandlas annorlunda än andra makthavare och att han till skillnad från andra folkvalda politiker inte behöver redovisa sina aktieinnegav för allmänheten? Se inslaget och debatten här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.