Vad anser partierna om republik?

Riksdagsvalet 2014. Vad tycker de politiska partierna om republik? Republikanska föreningen har sammanställt uppgifter från partiernas hemsidor. De partier som har granskats är de åtta riksdagspartierna och två andra partier som syns mycket i valrörelsen.

Riksdagsvalet 2014. Vad tycker de politiska partierna om republik? Republikanska föreningen har sammanställt uppgifter från partiernas hemsidor. De partier som har granskats är de åtta riksdagspartierna och två andra partier som syns mycket i valrörelsen.

Centerpartiet
Partiet tar varken upp ”monarki” eller ”republik” i avsnittet ”Vår politik – Alla frågor” på sin webbplats. Partiet har dock tidigare skrivit följande:

”Centerpartiet stöder monarkin så länge den fungerar som idag. Det vill säga att monarken inte har någon makt utan endast en representativ funktion. Anledningen till detta ställningstagande är att vi anser att ett maktämbete inte ska kunna ärvas. Makt att besluta om allas våra angelägenheter ska tillfalla den som ställt upp i allmänna val. Alla röstberättigade ska då ha haft chansen att lägga sin röst på den de anser är mest lämpad att företräda folket. Kungahusets funktion som representant för Sverige medför dock bra PR för vårt land som både industrin och turistnäringen kan dra nytta av. ”

Feministiskt initiativ
På Feministiskt initiativs hemsida under avsnittet ”Reformer av det politiska arbetet” tar partiet tydligt ställning för republik:

”Feministiskt initiativ är ett parti med alla människors lika värde och demokratin som signum. Då är monarkin en omöjlighet. På demokratisk väg vill Fi sträva mot att Sverige blir en parlamentarisk republik.”

Folkpartiet liberalerna
Under avdelningen ”Politik A-Ö” tar partiet upp sin syn på ”monarki och republik”:

”Vi vill: Behålla nuvarande kompromiss om Sveriges statsskick. Folkpartiet stödjer den så kallade Torekov-kompromissen, som utgör grunden för vår nuvarande grundlag. Den innebär att Sverige förblir en monarki, men att monarken endast har representativa uppgifter. Statschefen (kungen) saknar politisk makt och ska över huvud taget inte uttala sig i politiska frågor.”

Kristdemokraterna
Under avdelningen ”Vår politik A-Ö” skriver Kristdemokraterna följande om monarkin:

”Sverige är en av världens äldsta monarkier och bör bevaras. Vår monarki är en viktig symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så kan kungen och kungafamiljen representera hela svenska folket.”

Miljöpartiet
I Miljöpartiets partiprogram under avsnittet ”2.1 Frihet, integritet och demokrati” tar partiet ställning för republik:

”I en demokrati ska ingen födas till ett offentligt ämbete. Vi har därför svårt att se monarkins plats i ett modernt demokratiskt samhälle och anser att den på sikt bör avskaffas.”

Moderaterna
I Moderaternas handlingsprogram under avsnittet ”6. Så ska Sverige styras” (sidan 36) står följande:

”Sveriges statsskick, monarkin, ska värnas. Monarkin är bärare av en lång tradition och utgör en viktig nationell symbol och samlande kraft. Den svenska monarkin har ett brett folkligt stöd och tjänar oss väl.”

Piratpartiet
Piratpartiet anser inte att posten som statschef ska kunna ärvas. Följande ställningstagande antogs på deras höstmöte 2013: ”Arvsrätten till Sveriges tron ska avskaffas.” I dokumentet ”Sakpolitik antagen tom vårmötet 2013” står dessutom: ”Kravet på att Konung alltid ska vara av den rena evangeliska läran, och att prinsar och prinsessor av det kungl. huset ska uppfödas i samma lära, ska tas bort ur Successionsordningen.”

Socialdemokraterna
Tyvärr skriver Socialdemokraterna inget om republikfrågan på sin hemsida, men i deras partiprogram under avsnittet ”Demokrati” (sidan 6) står följande:

”Socialdemokratin vill upprätthålla och utveckla den demokratiska samhällsförvaltningen. I linje med detta har vi uppfattningen att statschefen ska utses i demokratisk ordning och att monarkin ska avskaffas.”

Sverigedemokraterna
Under avdelningen ”Politik A-Ö” på sin webbplats skriver Sverigedemokraterna om sin syn på monarkin:

”Vi ställer oss positiva till dagens konstitutionella monarki med monarken som Sveriges statschef. Vi menar att kungahuset har ett traditionsbärande och representativt syfte som stärker Sveriges varumärke. Vidare ställer vi oss även bakom den förändrade successionsordningen där den förstfödde ärver tronen.”

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet tar ställning för republik under avdelningen ”Politik A-Ö” på sin hemsida:

”Vänsterpartiet är aldrig berett att kompromissa om demokratin. Därför anser vi att Sverige bör vara republik med en demokratiskt vald statschef. Eftersom ett beslut om nytt statsskick inte är aktuellt i dagsläget kräver vi ett högst rimligt sparbeting av kungliga hov- och slottsstaten och vi anser att utgifterna bör redovisas.”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.