Lika barn leka bäst

Kungen tar sig rätten att ändra i Svenska akademiens stadgar och uttrycker samtidigt att den bristande insynen i verksamheten inte är ett problem. Detta blottar statschefens bristande syn på demokrati och öppenhet.

Skandalerna inom Svenska akademien under de senaste veckorna har knappast undgått någon. Ledamöter har läckt information om nobelpristagare och pengar har tilldelats stiftelser som drivs av de egna ledamöterna. Den numera välkände ”kulturprofilens” sextrakasserier har nått allmänheten efter att de varit kända under många år inom akademien.

När till slut akademiens beskyddare, Carl Gustaf Bernadotte, tog sig rätten att gå in och ändra i akademiens stadgar så kommenterade han detta med att påpeka att någon ytterligare insyn i verksamheten inte behövs. Sveriges statschef anser att transparensen är bra som den är, och behöver inte ändras.

Det är knappast förvånande att kungen ogillar tanken på insyn och anser att den är fullgod i den närmast hermetiskt tillslutna Svenska akademien. Hovet åtnjuter också en slutenhet som gör det mycket svårt att granska kungens förehavanden och ekonomi. Frågan om att möjliggöra en granskning av statschefens arbete har varit uppe på agendan många gånger tidigare, och nyligen röstades en rad republikanska motioner ned i riksdagen, där bland annat en ökad öppenhet var uppe för beslut. Motionerna finns att läsa på sid 13-28.

Kungen har själv kommenterat frågan om insynen i hovet och användandet av apanaget, varpå han svarade att den ”är fullgod”. Det faktum att hovets verksamhet och ekonomi inte kan granskas är odemokratiskt och bildar en grogrund för korruption och misskötsamhet. Lägg där till att kungen inte kan åtalas för brott så har vi en potentiellt explosiv situation, utan att ens veta om det.

Den svenska arvsmonarkin vilar på en odemokratisk grund som tillåts fortgå bakom lyckta dörrar. Precis som Svenska akademien är monarkin en kvarleva från en tid då kungens makt var gudomlig och ingen dödlig hade rätten att ifrågasätta eller kritisera den. Carl Gustaf Bernadotte sätter ett högt värde på tradition och kulturarv. Det får dock aldrig stå i vägen för moderna värderingar om demokrati och öppenhet. Värderingar som måste genomsyra hela samhället så att de kan forma nya traditioner och kulturarv för kommande generationer att förvalta.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.