Svenska akademien

Lika barn leka bäst

Kungen tar sig rätten att ändra i Svenska akademiens stadgar och uttrycker samtidigt att den bristande insynen i verksamheten inte är ett problem. Detta blottar statschefens bristande syn på demokrati och öppenhet.