Politikerna lämnar allt lösare riktlinjer för apanaget

Rätten för ”familjen” att använda pengarna infördes 2006.

Riksdagsledamoten Robert Hannah (L) lämnade i september in en motion som krävde en sänkning av apanaget, vilket fick stor uppmärksamhet i medierna.

Motionen föreslog också att riksdagen skulle ”ta fram tydliga regler för vem som får ta del av apanaget och vad det får användas till”. Precis som många andra har Robert Hannah reagerat på att skattebetalarna försörjer en allt större grupp prinsar och prinsessor.

Republikanska föreningen kan här visa att sådana tydliga regler funnits så sent som för några år sedan. Men undan för undan har riksdagen liberaliserat reglerna, och gett större utrymme åt kungen att fördela apanaget som han vill.

Så här har riktlinjerna ändrats i budgetpropositionerna:

Fram till 1994 säger regeringens budgetproposition tydligt att apanaget bara ska bekosta statschefens officiella funktioner.

1994

I budgetpropositionen för 1995 har man gjort något som ser ut som ett förtydligande: även kostnader som uppstår för resten av kungafamiljen i samband med en officiell resa kan betalas med apanaget.

1995

Från 1996 års budget och framåt har man tagit bort ”officiella” från resorna, vilket öppnar för en första liberalisering. Ordet ”inklusive” gör dock att resorna rimligen bör ha en koppling till de officiella funktionerna.

1996_2008

I statsbudgeten för 2007 sker sedan den stora liberaliseringen. ”Resor” försvinner helt och istället ska nu apanaget kunna täcka alla kostnader ”för den kungliga familjen”. Ordet ”inklusive” blir från och med nu allt svårare att tolka, eftersom statschefsfunktionen och ”kostnaderna för den kungliga familjen” är två helt olika saker. Men hovet utgår själva i sina budgetäskanden ifrån att hela kungafamiljen utövar de ”officiella funktionerna”.  Med den egna definitionen, och med stöd i riksdagens nya riktlinjer, fördelar kungen idag apanage också till Victoria, Madeleine och Carl Philip. Något som alltså hade varit omöjligt så sent som 2006.

2009_2013

Dagens formulering ser ut så här.

2014

Familjen består nu av tre generationer och tolv personer. Samtidigt som kungafamiljen har vuxit har alltså riksdagen medvetet lättat mer och mer på sina egna riktlinjer för apanaget. Om kungen har utnyttjat en slappare reglering, eller om riksdagen bara har anpassat texten till hur kungen själv betraktat apanaget, är en öppen fråga. Liksom då även frågan vem som egentligen styr vem.

Kolla Republikanska föreningens kampanj för att sänka och reglera apanaget här.

LÄS MER: Frågor och svar om apanaget

VILL DU SE FLER SÅDANA HÄR NYHETER? Bli medlem eller swisha ett bidrag till 123 319 840 5

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.