Intervju med Niclas Malmberg (MP)

Läs vår intervju med Niclas Malmberg, som kandiderar till riksdagen för Miljöpartiet i Uppsala län.

Hur tänker du driva republikfrågan i riksdagen?
– Det arbete vi har påbörjat den här mandatperioden med årlig flerpartimotion tänker jag fortsätta med om jag återväljs för nästa mandatperiod. Vi har nu fokuserat på att få fler partier att stå bakom motionen, och jag tänker att vi framöver också ska lägga krut på att få fler motionärer från varje parti med på motionen!

Vad kan göras för att ändra opinionen?
– Få frågan att diskuteras mer i media. Varje tillfälle att föra fram det fullständigt absurda med arvsmonarkin måste tas.

Hur kan vi minska det politiska motståndet för att driva republikfrågan?
– Det är avsaknad av folkligt stöd som är hindret. Inom partierna finns en majoritet i riksdagen som utifrån principiella skäl vill avveckla arvsmonarkin. Men av taktiska skäl, det vill säga rädsla att förlora väljare, avstår partier från att göra slag i saken. Men politiker bör driva opinion, inte bara följa den!

Vad kommer att krävas för att få till en folkomröstning om frågan?
– Prognoser som visar att resultatet av en sådan folkomröstning skulle bli en majoritet för avskaffande av arvsmonarkin. Och för att nå dit behövs mer opinionsarbete!

Du får gärna kryssa Niclas Malmberg eller någon av de andra republikanska riksdagskandidaterna. Du hittar kandidater från olika partier över hela landet i vår sammanställning.

Foto:Sveriges riksdag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.