Yasmine backar inte

Med ett brett folkligt stöd, engagerade medlemmar och debatt på högsta politiska nivå ska Sverige ledas ut ur den föråldrade monarkin. Möt riksdagsledamoten Yasmine Larsson, ny ordförande för Republikanska föreningen.

Varför är du republikan?

– Jag blev republikan när jag, under min första SSU-kurs, insåg hur odemokratisk monarkin är och jag har bara stärkts i min övertygelse sedan dess. Monarkin är en kvarleva från en tid då Sverige inte var en demokrati. För mig är det helt oförståeligt att många av Sveriges medborgare accepterar ett system där vår främsta företrädare tillsätts genom slump och födsel. Jag tycker att det är ytterst odemokratiskt att kungafamiljen tvingas in i ett visst sätt att leva, på det viset bryter monarkin mot de mänskliga rättigheterna. Jag tycker också att monarkin och det faktum att familjemedlemmarna måste bekänna sig till en viss tro bryter mot religionsfriheten. Dessutom är det helt absurt att vi i Sverige 2015 tycker att det är rätt att en person kan bryta mot lagen utan att riskera bli lagförd för sitt brott.

Vad hoppas du kunna uträtta som ordförande?

– Jag hoppas att jag, med mitt samhällsengagemang och min erfarenhet av politik och påverkan, ska kunna intensifiera debatten om republik och skapa ett ännu starkare folkligt stöd. Självklart kommer jag även att försöka lyfta frågan på riksdagsnivå. Jag tror dock att vi måste arbeta med att få ett bredare folkligt stöd innan politiker och partier i Sveriges riksdag vågar ta ett beslut i frågan.

Hur skapar vi ett starkt folkligt stöd för republik?

– Utan tvekan genom kunskap och samtal. När människor får möjlighet att stanna upp och samtala om monarkin och dess odemokratiska och otidsenliga innebörd skapas också funderingar kring om det verkligen är vettigt att ha det på det viset i en demokrati, i Sverige 2015. Föreningen har nu över 10 000 medlemmar.

Vad kan man som enskild medlem göra för att påverka? – Det är fantastiskt att vi nu har över 10 000 medlemmar som vill vara med och stödja och arbeta för republiken Sverige! Det viktigaste i vår förening är våra engagerade medlemmar. Ju fler vi blir, desto mer kan vi göra, och desto starkare blir trycket på våra folkvalda att ta frågan på allvar. Som enskild medlem kan du göra mycket för att påverka opinionen. Debattartiklar och insändare är exempelvis bra verktyg som varje medlem kan använda sig av. Dessutom kan du vara med och se till att vi växer i medlemsantal genom att värva nya medlemmar. Vidare tar vi i styrelsen tacksamt emot förslag och tankar från alla medlemmar.

Vad tycker du är föreningens styrka?

– Styrkan ligger i att vi tillsammans är helt övertygade i frågan om att Sverige inte längre ska vara en monarki och att vi är partipolitiskt obundna.

Varför får frågan kring vårt statsskick inte större uppmärksamhet?

– Jag hade såklart önskat att frågan fått mycket större uppmärksamhet och lyfts på dagordningen, inte minst den politiska. Medias intresse för kungafamiljen är ofta väldigt stort, men då handlar det framförallt om dem som personer, om glitter och glamour och om deras privatliv. När det kommer till frågan om republik backar många. ”Det finns viktigare frågor”, är en vanlig invändning. Och visst håller jag med om att det i Sverige i dag finns många viktiga frågor att arbeta med, men frågan om republik är en oerhört viktig fråga om vi menar allvar med att Sverige på riktigt ska vara ett demokratiskt land.

Mer om Yasmine Larsson up
Yasmine Larsson valdes till ny ordförande i Republikanska föreningen på kongressen i april. Hon har varit politiskt aktiv sedan 2002 då hon gick med i SSU Helsingborg. Sedan 2014 sitter hon i riksdagen för Socialdemokraterna. Yasmine Larsson är 27 år och bor
tillsammans med sin man och två barn i utkanten av Helsingborg.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.