Tillsatt ”av Guds nåde”

Vi måste rikta in oss mer på frågan om alla svenska medborgares lika värde, menar Lars Thorstensson.

Jag tror det finns ett grundläggande problem i frågan om republik kontra monarki och det är vilken människosyn man har. Är man övertygad om alla människors lika värde och att alla har samma rättigheter och skyldigheter, så har jag svårt att se att man kan förorda något annat statsskick än en demokratisk republik. Tror man däremot på att någon människa är förmer än någon annan, så blir det genast mer komplicerat.

Det finns sedan urminnes tider en legitimering av att samhället behöver en överhöghet. Att vissa människor är utvalda att styra över andra. Detta har funnits med från vilda stammars gudsriter och gudskultur och följt historien fram till våra dagar. Extra påspätt av Luthers lära om överhetens legitimitet såsom av Gud själv tillsatt i samhället. Överst i denna hierarki finns kungen/kejsaren/tsaren som av Gud själv fått sitt ämbete och genom sitt blod för det vidare till nästa generation.

Detta har genom århundraden gett statschefen rätt att styra och ställa som han/hon behagar. Det vi idag kallar för diktatur. Nu kanske vän av ordning säger att så har vi det inte i Sverige och det är helt rätt. I Sverige har vi en konstitutionell monarki. Detta är ett kontrakt mellan monarken och det suveräna folket vilket ska utgöra en garanti mot enväldets godtycke och begränsar monarkens makt. Detta motverkar dock inte frågan om ojämlikhet.

Jag tror att vi måste rikta in oss mer på frågan om alla svenska medborgares lika värde. Vill vi ha ett samhälle där vissa anses vara bättre och ädlare än andra genom sitt arv eller vill vi ha ett samhälle där alla har samma värde och har möjlighet till samma skickelse att hamna i ledande positioner? Tycker det är dags att ställa de kristna samfunden till svars om hur de ser på saken. Svenska kyrkan, till exempel, som säger sig vara luthersk och vilar tryggt på den augsburgska bekännelsen och Uppsala mötes beslut av år 1593.

Text: Lars Thorstensson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.