Argument

Därför ska du engagera dig för republik

Du är republikan – i princip. Men du tycker att det finns viktigare frågor att engagera sig i.

Visst – krig och svält är mer akuta problem. Men valet mellan republik och monarki är ändå mer än bara en principsak. Genom att införa ett mer demokratiskt statsskick bereder vi vägen för framsteg även på andra områden – och slipper dessutom flera påtagliga nackdelar med det nuvarande systemet.

Monarkins dåliga inflytande

Kungahuset brukar beskrivas som en symbol för Sverige – underförstått en positiv sådan. Men vad står monarkin för, egentligen? Jo, förstelnade hierarkier, brist på insyn, traditionella könsroller, blind pliktmoral, ett okritiskt upphöjande av det tomma och ytliga, och framför allt: föreställningen att det är skillnad på folk och folk. Att monarkin får fortleva betyder att moderna, demokratiska och humanistiska värderingar sätts på undantag. Irrationaliteten, orättvisan och den förvridna människosynen triumferar. Vilket budskap sänder det, och vad blir effekten på samhället i stort?

Demokrati är en process

Om fastklamrandet vid monarkin representerar en vilja att bromsa Sveriges moderna utveckling, så vore införandet av ett republikanskt statsskick ett fantastiskt tillfälle till en genomgripande diskussion om och fördjupning av demokratin. Verklig demokrati handlar om mer än att bara rösta i allmänna val – den kräver kunskap, medvetenhet och aktivt deltagande, och riskerar att försvagas så fort vi slutar att utveckla den. Att ersätta monarkin med något bättre är ett utmärkt led i den processen.

Republiken Sverige i världen

Vid sidan av starkare demokrati på hemmaplan skulle ett progressivt, republikanskt Sverige även ha större trovärdighet när vi verkar för demokrati i andra delar av världen. Eller för att vända på ett vanligt argument för monarki: PR-värdet av en fredlig, genomtänkt övergång till republik vore enormt. Investeringen, å andra sidan, är mycket blygsam. Det är ju bara att bestämma sig!

Har vi övertygat dig om att arbetet för republik är värt besväret?

Stöd oss då genom att bli medlem. Ju fler vi blir, desto mer kan vi göra, och desto starkare blir trycket på våra folkvalda att ta frågan på allvar. När du gått med hoppas vi även att du vill engagera dig aktivt, till exempel inom en lokalavdelning.

Vi ses!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.