Argument

Avskaffade monarkin – turismen blomstrar

Samoa och Nepal spräcker #turistmyten.

De två länder i världen som drar mest turister är republiker – USA och Frankrike. Det går bra att locka turister utan kungligheter. Men USA och Frankrike är stora länder, och det svårt att jämföra länder och säga att statsskicket inte spelar någon roll när det finns miljoner faktorer i ett beslut om att besöka ett annat land.

Vad som behövs för att kunna faktakontrollera påståendet att Sverige som turistland gynnas av att vara en monarki, är exempel på vad som hänt då ett land bytt statsskick. Då är ju alla andra faktorer i stort sett desamma – bara statsskicket är nytt.

Om monarkin lockar turister, då borde länder som avskaffar monarkin se färre turister, eller hur?

Låt oss se vad verkligheten säger. Det finns två länder som har avskaffat monarkin under 2000-talet, Nepal och Samoa.

Nepal

Den 28 maj 2008 avskaffades monarkin formellt i Nepal.

Innan monarkin avskaffades var antalet turister över 500 000 bara ett enda år. Efter att monarkin avskaffats har turismen aldrig varit under 500 000.

Efter att monarkin avskaffats har antalet turister varit i snitt 683 000 personer/år. Under de 7 år som föregick avskaffandet var snittet 378 000/år.

Antalet turister i Nepal var 2014 (jordbävningsåret 2015 borträknat) 50 procent högre än året innan monarkin avskaffades.

Alla siffrorna kommer från Nepals turistmyndighet.

Samoa

Den 17 juni 2007 arrangerades det första valet av statschef.

Under de 3 år som föregick avskaffandet var antalet turister i snitt 105 000/år. Under de 3 år som följde på avskaffandet var snittet 127 000.

Antalet turister på Samoa är idag 20 procent högre än året innan monarkin avskaffades.

Alla siffrorna kommer från Samoas turistmyndighet.

Vad betyder det här? Någon negativ effekt av att monarkin avskaffades i de två länderna går helt enkelt inte att se. Argumentet att kungligheter lockar turister verkar inte hålla. Nepal och Samoa är precis som Sverige små länder, okända för många människor. Men inte heller i de fallen verkar kungahusen har varit någon draghjälp.

Sverige är fantastiskt. Det är därför människor turistar här. Inte för att de hoppas få skymta en prinsessa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.