Många vill lämna monarkin

528 krav på utträde ur monarkin efter upprop i Aftonbladet.

I samband med Republikanska föreningens kongress i november publicerade Aftonbladet Kultur ett utträdesbrev för att gå ur monarkin. Republikanska föreningen har fått in över 500 utträdesbrev. Torsdagen den 12 januari lämnade Republikanska föreningens ordförande Peter Althin över dessa till konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson (MP).

– I väntan på republik är det många som vill lämna monarkin, precis som det sedan länge är möjligt att gå ur religiösa samfund. Konstitutionsutskottet har varit framåtsyftande med krav på ökad insyn i kungahusets ekonomi. Utskottet måste fortsätta att diskutera bristerna med vårt nuvarande statsskick, säger Republikanska föreningens ordförande Peter Althin.

Totalt 528 utträdesbrev inkom till Republikanska föreningen och det är ett av många tecken på ett växande stöd för republik i Sverige. Enligt en nyligen presenterad opinionsmätning från Novus (december 2011) vill 32 procent avskaffa monarkin.

Foto: Håkan Dahlström. Publiceras med Creative Commons-licens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.