Svenska folket vill att statschefen ska väljas demokratiskt

Pressmeddelande från Republikanska föreningen.

– Att fler vill att statschefen ska väljas demokratiskt än genom arv visar tydligt att svenska folket tycker att vårt statsskick är omodernt och odemokratiskt. Stödet för att avveckla monarkin har mer än fördubblats det senaste årtiondet. Det pekar på att samhällsdebatten inte längre kan föras utifrån föreställningen att svenska folket älskar monarkin, säger Republikanska föreningens generalsekreterare Mona Abou-Jeib Broshammar.

44 procent av befolkningen anser att statschefen bör utses genom demokratiska val, medan 39 procent anser att befattningen bör ärvas. Nästan hälften, 48 procent, tycker inte att monarkin är förenlig med en modern demokrati, medan endast 36 procent menar att de går att förena.

Undersökningen visar också att stödet för att avveckla monarkin har ökat markant de senaste tio åren. År 2000 ville endast tolv procent avskaffa monarkin, jämfört med 28 procent idag. Samtidigt är det allt färre som vill behålla monarkin. År 2000 ville 85 procent behålla monarkin jämfört med 58 procent idag.

– I många tidigare undersökningar har förtroendet för kungafamiljen tolkats som ett stöd för monarkin som princip. Resultatet av vår undersökning visar att svenska folket värderar demokrati högre än monarkin. Om stödet för att avskaffa monarkin växer i samma takt som under de senaste tio åren kommer en majoritet att vara för att skrota vårt omoderna statsskick år 2024, säger Mona Abou-Jeib Broshammar.

Undersökningen genomfördes den 15-20 april 2010 av Novus Opinion på uppdrag av Republikanska föreningen. Mätningen omfattar 1000 intervjuer bland personer som är 16 år och äldre inom ramen för Novus Webbpanel.

Rapporten finns här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.