Bara var fjärde vet att S är emot monarkin

Ny undersökning från Novus.

Få tror att S är emot monarkin. Trots att Socialdemokraterna länge har haft republikkravet i partiprogrammet, är det bara 28 procent som idag uppfattar partiet som motståndare till monarkin.

Det visar en ny opinionsundersökning som Novus utfört i juni 2017 på uppdrag av Republikanska föreningen. I undersökningen fick allmänheten svara på frågan om vilken åsikt de uppfattar att riksdagspartierna har när det gäller att behålla eller avskaffa monarkin.

Bland de egna väljarna ser det likadant ut. Även där är det bara en tredjedel som ser partiet som principiella motståndare till monarkin.

-När Socialdemokraterna hela tiden hänvisar till Torekovskompromissen om monarkin så framstår de till slut som försvarare av monarkin. Vi som är socialdemokrater och republikaner och som vill förverkliga partiprogrammet är för få för att påverka bilden av partiet i stort. Partiet skulle kunna vara tydligare med var man står i principfrågan, även om man inte vill avskaffa monarkin i morgon, säger Yasmine Larsson, ordförande i Republikanska föreningen och riksdagsledamot (S).

Totalt har 1019 intervjuer genomförts bland svenska 18-79-åringar under perioden 15-21 juni 2017. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Här finns hela undersökningen, med resultat för samtliga partier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna, krönikorna och uppropen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skickas ut en gång i månaden.